Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvé eurobalíčky spríjemnili hodiny vo vyučovacom procese

Neuveriteľnú radosť a hlavne chuť do učenia urobili prvé eurobalíčky
na hodinách matematiky, slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku
v ZŠ na Mlynskej v Stropkove.
Slovo euro bolo už na školách spomínané viackrát, žiaci
vytvorili veľa pekných prác, nástenky, ale najväčšiu radosť asi žiakom
urobili skutočné prvé eurobalíčky.
Žiaci si mali možnosť otvoriť slovenské eurobalíčky a použiť slovenské
eurá a eurokalkulačky pri tvorení a riešení slovných úloh na hodinách
matematiky. Boli by ste prekvapení, čo všetko dokážu žiaci, keď majú
chuť a hlavne dobrú inšpiráciu. Žiaci pracovali v skupinách a ich
vytvorené slovné úlohy, kde museli používať slovo euro boli na výbornú.
Na výbornú dopadli aj hodiny slovenského jazyka a literatúry pri tvorení
čo najviac viet so slovom euro.
-4.B-

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter