Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvá pomoc v praxi

<p>Dňa 20. októbra 2015 sme v priestoroch našej školy privítali
študentov a učiteľov zo SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku. Študenti
pod vedením svojich odborných vyučujúcich nám ukázali poskytovanie
1. pomoci v praxi. Rozdelili sme sa na 2 skupiny a všetci sme si to mohli
prakticky vyskúšať. Masáž srdca a umelé dýchanie sme hneď sledovali na
monitore počítača. Študent Jano nás v postupe usmernil a na chyby
upozornil. Všetko sa zdalo jednoduché, kým sme si to osobne nevyskúšali.
Zaujímavé bolo tiež meranie glykémie, ošetrovanie popáleniny hornej
končatiny, či vyvrtnutie členka. Vyskúšali sme si znehybnenie končatín,
proti šokovú a stabilizovanú polohu. Takáto hodina bola veľmi zaujímavá a
poučná nielen pre žiakov, ktorí uvažujú o budúcom štúdiu na strednej
zdravotníckej škole.<br>
<strong>Bibiána Smolejová, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-prva-pomoc-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-prva-pomoc-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-prva-pomoc-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-prva-pomoc-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter