Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projekt „Hrou proti AIDS“ na Gymnáziu

Dňa 16.11.2016, prebehol na našej škole projekt „Hrou proti AIDS“ pre
žiakov 2.ročníka a sexty. Ide o projekt primárnej prevencie voči ochoreniu
AIDS, ktorý prebieha na celom Slovensku a ktorého cieľom je poskytnúť
mladým ľuďom základné informácie o tomto ochorení a o spôsoboch
prevencie. Pracovníčky ÚVZ zo Svidníka podali žiakom počas 90 minút
netradičným a zážitkovým spôsobom základné informácie o spôsobe
prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalšími pohlavne prenosnými
infekciami, o ochrane pred nežiaducim otehotnením a o vlastných postojoch a
správaní sa v možných rizikových situáciách. Projekt bol realizovaný
prostredníctvom piatich stanovíšť, kde žiaci napríklad vyjadrovali pocity
a situácie pomocou „reči tela“, alebo im bola poukázaná fiktívna osoba
trpiaca HIV vírusom, kde cieľom bolo docieliť toleranciu a pochopenie voči
chorým ľuďom a iné. Z akcie sme si odniesli užitočné informácie a veľa
praktických poznatkov. Veľká vďaka patrí pracovníčkam ÚVZ zo Svidníka
za ich citlivý, netradičný ale zároveň poučný prístup k nám
žiakom.
Laurencia Bajcurová, II.A, Bibiána Motyková, VI.SX

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter