Projekt „Grafické systémy v elektrotechnike“

Stredná odborná škola elektrotechnická v Stropkove sa ešte v máji
2008 dostala medzi úspešných žiadateľov o finančné prostriedky
Ministerstva školstva v projektoch grafických systémov v odbornom
vzdelávaní regionálneho školstva na rok 2008.
V rámci projektu „Grafické systémy v elektrotechnike“ bol zakúpený
softvérový návrhový CAD systém Eagle na kreslenie elektrických schém
s následnou možnosťou tvorby dosiek plošných spojov a vypracovaním
potrebnej výkresovej dokumentácie. Taktiež bola zakúpená aj príslušná
odborná literatúra a laserová tlačiareň.
V októbri 2008 bolo zaškolených niekoľko učiteľov odborných predmetov a
majstrov odborného výcviku a tiež v danom období boli vytvorené aj
učebné texty určené hlavne pre žiakov školy. V mesiacoch november a
december 2008, žiaci tretích a štvrtých ročníkov vypracovali projekty
pomocou počítačov s návrhovým systémom Eagle s úplnou výkresovou
dokumentáciou.
Aj vďaka takýmto projektom sa tak postupne darí zvyšovať efektívnosť
vyučovania odborných predmetov na našej Strednej odbornej škole a následne
tak vplývať na novú kvalitu odborných vedomostí a zručností žiakov
v nadväznosti na požiadavky trhu práce.
Ing. P. Stenčík, koordinátor projektu

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter