Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projekt DREVO

/Krása ukrytá nielen v dreve/

V mesiaci apríl a máj žiaci 4. – 9. ročníka ZŠ s MŠ Havaj
pracovali na priestorových modeloch drevených kostolíkov, pričom využívali
drevo, ale aj rôzny prírodný a odpadový materiál.

Tí najpracovitejší, ale hlavne najvytrvalejší, to nevzdali a dokončené
pekné diela odovzdali do 16. mája 2008. Výstavu žiackych prác si mohli
prezrieť nielen žiaci školy, ale aj ich rodičia už 21. 5. 2008, v deň
rodičovského združenia, vo vstupných priestoroch školy. Na autorov
najkrajších kostolíkov čaká sľúbená lákavá odmena v júni. V rámci
projektu, ktorý finančne podporila spoločnosť Konto Orange, n.f. sme sa
zúčastnili aj exkurzie dňa 27. 5. 2008 v neďalekom okolí za pekného
slnečného počasia. V meste Svidník sme navštívili Múzeum
ukrajinsko-rusínskej kultúry, ktoré má bohaté expozície zamerané na
históriu, ľudovú kultúru a architektúru Rusínov. Zaujala nás aj
prírodovedná a umelecká expozícia.V Národopisnej expozícii v prírode
Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku (v skanzene) sme získali
ucelenú predstavu základných životných podmienok Rusínov – Ukrajincov
Slovenska v minulých historických obdobiach. Tu sa sústreďujú
najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti
Slovenska. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný
typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a
ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií
zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly,
chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto
objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho
náradia – rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a
iného rozmanitého náčinia. Neobišli sme ani Pamätník padlým hrdinom
v 2. svetovej vojne, Vojenské múzeum a prírodný skanzen vojenských
lietadiel. Cestou domov sme sa zastavili v drevenom kostolíku v Potokoch, kde
nás odborným výkladom obohatila veľmi milá pani, obyvateľka obce Potoky.
Drevený chrám východného obradu sv. Paraskievy bol postavený v roku
1773. Trojdielna drevená zrubová stavba sa skladá z oltárnej miestnosti,
hlavnej lode a podvežia. Prekrytá je valbovou šindľovou strechou. Nad vežou
a strechou sú barokové cibuľky pokryté šindľom, ktoré sú ukončené
dekoratívne kovaným železným krížom. Cerkva je ohradená nízkym kamenným
múrom. Vstupné vrátka boli prekryté malou valbovou šindľovou strieškou.
Pri kostole je novšia drevená zvonica stĺpovej konštrukcie, v hornej časti
obitá doskami, prekrytá šindľovou strechou s malou cibuľkou. Na zvonici je
zvon z roku 1773, drevená trojradová architektúra, uprostred s cárskymi
dverami, zdobená bohatou drevorezbou, ktorá je pestro polychrómovaná.
Pozornosť návštevníkov upútajú ďalšie ikony, drevené svietniky a
ďalšie bohoslužobné predmety. Z projektu sme využili finančné
prostriedky na zakúpenie materiálu na modely kostolíkov, na zaplatenie
fotografii, na uhradenie vstupných a cestovných nákladov.
PaedDr. Anna Komišáková

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter