Projekt „Afrika našimi očami“

V januári 2008 sme na Gymnáziu v Stropkove rozbehli projekt „Afrika
našimi očami“, ktorý podporilo Konto Orange, n.f. sumou 19 500,-Sk
v rámci grantového programu „Školy pre budúcnosť“.

Jeho hlavným cieľom bolo zmeniť tradičné encyklopedické vzdelávanie na
tvorivé, pri ktorom sa hlavný dôraz kladie na aktivitu a slobodu žiaka.
Cieľovou skupinou boli žiaci sekundy, ktorí sa pod vedením vyučujúcej
geografie Mgr. V. Senajovej podieľali na tvorbe obrázkovej mapy Afriky. Ich
dvojmesačná tvorivá práca bola zavŕšená 8. apríla, kedy na hodine
geografie žiaci prezentovali získané vedomosti o Afrike pred spolužiakmi a
učiteľmi a zároveň predstavili novovytvorenú mapu Afriky. Tá
v budúcnosti poslúži ako učebná pomôcka aj pre ďalších žiakov
školy.
Súčasťou projektu bolo aj vyhlásenie výtvarnej súťaže „Afrika našimi
očami“ pre žiakov 6. ročníka základných škôl v okrese Stropkov.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým školám, učiteľom a žiakom za
neuveriteľne krásne práce, ktoré ste nám zaslali, za tú snahu a nadšenie,
ktoré sme vďaka Vám zdieľali aj my.
Umiestnenie žiakov: Šmilňáková Romana – ZŠ
Hrnčiarska, Lukáčová Nikoleta – ZŠ Havaj a
Pališinová Eva + Prusáková Ivana – ZŠ
Mlynská, Rudžík Matej – ZŠ Lomné a Piskorová
Andrea
+ Macková Monika – ZŠ Havaj,
Portíková Denisa – ZŠ Havaj, Štoková
Simona
– ZŠ Lomné, Rybár Ľuboš – ZŠ
Hrnčiarska, Durajková Eva – ZŠ Hrnčiarska,
Priputník Vladimír – ZŠ Havaj, Labíková
Michaela
– ZŠ Konštantínova, Hudáková Monika +
Madejová Dajana – ZŠ Konštantínova.
Gymnázium v Stropkove

obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter