Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prípravné elektronické testovanie deviatakov

<p>Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutočnil
na niektorých školách tzv. skúšobné „e-Testovanie 9“ zo slovenského
jazyka a literatúry a z matematiky. Skúšobné testy absolvovali žiaci
v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania (projekt
E-test). Elektronické testovanie prebieha online pripojením žiaka
prostredníctvom webového prehliadača na testovací server v presne
stanovený čas začiatku testu.<br>
Sériu skúšobných e – testovaní začali 26. februára 2014 deviataci zo
ZŠ v Brezovici, Budimíre, Novákoch, Trebišove a žiaci deviateho ročníka
ZŠ Konštantínova v Stropkove. Na vypracovanie testu z matematiky a
slovenčiny mali po 60 minút. žiaci si mohli v tomto pilotnom testovaní
vyskúšať svoju pripravenosť na reálne Testovanie 9 a získať skúsenosti
s moderným – elektronickým spôsobom overenia vedomostí. Zároveň
zažili podobné online prostredie, aké by malo byť v budúcnosti pri
deviatackom testovaní, ale aj pri elektronickej maturite. žiaci pri testovaní
nemali prístup k iným stránkam na internete. Pri riešení úloh
z matematiky si mohli na počítači spustiť len program kalkulačka a
pracovali pod dohľadom školského administrátora.<br>
Reálne testovanie deviatakov sa uskutoční v stredu, 12. marca 2014, tak im
všetkým držíme prsty a želáme veľa úspechov.<br>
<strong>Jana Antolová, školský koordinátor e-testovania</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-deviataci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-deviataci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-deviataci-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-03/11-deviataci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter