Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Príležitosť pre herecké talenty

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každý rok
štvrtý októbrový pondelok. Tak tomu bola aj v našej Základnej škole na
Konštantínovej ulici v Stropkove dňa 26. októbra 2009. Celé podujatie sa
nieslo témou – divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu –
Príležitosť pre herecké talenty. Cieľom tohto podujatia bolo zábavnými
formami práce s knihou podporiť u dievčat a chlapcov dobrý a trvalý
vzťah ku knihe, k školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Oslavy školskej knižnice v našej škole začali už týždeň pred daným
dátumom, kedy žiaci školy začali vyrábať záložky do kníh. Záložky
vyrábali ľubovoľnou technikou, vkladali tam rôzne odkazy pre čitateľov a
vytvorili tak zaujímavú zbierku. Výrobou záložiek sme sa tak zapojili do
projektu Záložky do knihy spojuje školy, našou partnerskou školou sa stala
Základná škola, Ul. Energetikov v Prievidzi. Vyrobené záložky si naša
škola vymení s pridelenou školou a tak nadviažeme kontakt s čitateľmi
tejto knižnice.
Slávnostné otvorenie Medzinárodného dňa školskej knižnice úvodným
slovom otvorila riaditeľka školy Mgr.Tatiana Spišáková. Tá vyslovila
podporu v uskutočňovaní takýchto aj iných podujatí v školskej
knižnici, kde žiaci školy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť a svoj
talent. Popriala školskej knižnici veľa zanietených čitateľov,
zaujímavých podujatí i tvorivých nápadov.
V ďalšej časti podujatia sa prítomní žiaci a pedagógovia venovali
prezentácii slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, ktorá sa od roku
2000 objavila na slovenskom literárnom nebi prvou svojou knihou Naša mama je
bosorka. Prítomní mali možnosť zoznámiť sa s jej knihami v spomínanej
prezentácii ale aj študovaním jej vystavených kníh ako Hľadám lepšiu
mamu, Nezblázni sa mamička, 4 kosti pre Flipra, Rozruch v škole na
Kavuličovej ulici, Dokonalá Klára, Psia škola kocúra Červenochvosta a
iných. Žiakom sa vystavené knihy veľmi páčili a určite si ich do
školskej knižnice prídu vypožičať.
Hlavnou časťou podujatia bola dramatizácia obľúbených rozprávok za pomoci
maňušiek, divadelných kostýmov a opony. Tak dostali príležitosť malí aj
veľkí prejaviť svoj herecký talent, či nájsť niečo neobjavené. Žiaci
predstavovali známe rozprávky O červenej čiapočke, O troch kozliatkách,
O Shrekovi, O zvieratkách, O psíčkovi a mačičke a nechýbali aj
dotvorené príbehy. Aby ich vedomosti boli čo najširšie, prezreli si
prezentáciu O rozprávke. Tam sa mohli dozvedieť čo rozprávka je,
o delení rozprávok na ľudové a autorské, spoznať zberateľov rozprávok
aj z iných krajín a interaktívne sa zapájať do prezentácie.
Týmto zaujímavým a tvorivým podujatím v našej základnej škole sme
chceli oživiť činnosť školskej knižnice a veríme, že tak tomu bude ja
naďalej.
Mgr.Jana Smolková, vedúca školskej knižnice

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter