Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pridajú sa aj ostatné školy k poznávaniu histórie nášho mesta?

Siedmaci ZŠ Mlynská spoznávali stredoveký Stropkov

Hodiny dejepisu patria k tým, ktoré sú medzi žiakmi našej školy veľmi
obľúbené. Zvlášť vtedy, keď je hodina netradičná, iná…
13.marca 2018 prijal pozvanie vyučujúcich mestský historik pán Šmajda,
ktorý na otvorenej hodine priblížil našim siedmakom stredoveké dejiny
nášho mesta. Ukázal im staré kráľovské listiny, v ktorých sa spomína
naše mesto a panstvo. Medzi nimi bola aj listina z 12. marca 1404, v ktorej
sa nachádza prvá zmienka o Stropkove.
Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré sa spomínajú
v tejto, ale ja iných listinách nielen o meste Stropkov, ale aj
o priľahlých, v súčasnosti existujúcich, ale aj zaniknutých obciach a
hradoch, o bohatých šľachtických rodoch, ktorým mesto a panstvo Stropkov
patrilo, o mestskom pečatidle a erbe.
Pán historik rozprával aj o mestskom hrade a opevnení, ktorých pozostatky
môžme dodnes obdivovať. Ukázal žiakom ako hrad kedysi vyzeral a vysvetlil
význam jednotlivých budov, bášt, hradieb,… 45 minút ubehlo veľmi
rýchlo a na záver hodiny zaznel prednášajúcemu potlesk a poďakovanie. Bola
to len jedna z hodín, ktoré máme naplánované v rámci spolupráce
s Mestom Stropkov a pri príležitosti 614. výročia prvej písomnej zmienky
o našom meste.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter