Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Priatelia kníh

<p>niha – najlepší priateľ
človeka. Potvrdilo sa to aj medzi žiakmi ZŠ Mlynská v Stropkove. Školské
stredisko záujmovej činnosti pre nich pripravilo niekoľko zaujímavých
aktivít zameraných na prácu s knihou, o ktoré je veľký záujem. Jednou
z nich bola aj súťaž „O najrýchlejšieho čitateľa,“ do ktorej sa
prihlásilo 50 žiakov. Súťaž sa uskutočnila v žiackej knižnici
v priebehu dvoch popoludní.

<p>žiaci v časovom limite jednej minúty mali prečítať čo najviac slov.
Boli rozdelení do dvoch kategórií a súťažili v dvoch kolách. Súčet
správne prečítaných slov z obidvoch kôl bol určujúcim pre vyhlásenie
najlepších čitateľov.
Najviac slov v priebehu jednej minúty v dvoch kolách prečítali:
Kategória 2. – 4. ročník: 1. Matej Ferenc 4. B –
373, 2. Daniela Džupinová 4. A – 285, 3. Alexandra Pariláková
4. A – 265
Kategória 5. – 9. ročník: 1. Michaela Hutňanová
8. A – 404, 2. Dominik Šmajda 6. C – 389, 3. Monika Sejková
5. A – 382, Jaroslava Bohaničová 7. B – 382
Ocenení žiaci sa potešili z pekných cien a diplomov. Všetci súťažiaci
sú pravidelnými návštevníkmi žiackej knižnice a veríme, že knižnica aj
v budúcnosti sa stane pre nich miestom, kde budú objavovať nových
kamarátov či dobrodružstvá.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter