Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prekonali sme rekord z minulého roku!

<dl>

31. mája 2012 v čase od 9.00h do 15.00h sa konal 5. ročník
6-hodinového detského čitateľského maratónu, do ktorého sme sa zapojili
aj my v školskej knižnici pri Základnej škole na Konštantínovej ulici a
deti z viacerých miest Slovenska. Každé z 35 542 čítajúcich detí,
u nás to bolo 231, prečítalo jednu stránku z detskej knižky. Týmto
počtom sa deťom podarilo prekonať minuloročný rekord v čítaní.
Každoročné prekonanie rekordu je forma, ktorou sa chce dosiahnúť cieľ
projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a
zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Prehľad
ročníkov projektu „Čítajme si“
v roku 2008 sa zúčastnilo projektu 2 912 detí
v roku 2009 sa zúčastnilo projektu 10 798 detí
v roku 2010 sa zúčastnilo projektu 21 234 detí
v roku 2011 sa zúčastnilo projektu 30 480 detí
v roku 2012 sa zúčastnilo projektu 35 542 detí.

LINKA DETSKEJ ISTOTY a školská knižnica

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter