Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prednáška hvezdára z Roztokov

28.10.2008 dopoludnia prišiel hvezdár Mgr. Daniel Baluďanský do ZŠ
s MŠ Havaj, aby žiakom 8. a 9. ročníka porozprával o svojom zaujímavom
povolaní a popísal hviezdy a zložité vzťahy vo vesmíre. Prezradil nám aj
to, čo znamená Supernova, Hypernova a Čierna diera. Ukázal nám aj prenosný
astronomický ďalekohľad a tiež ďalekohľady, ktoré sú v Roztokoch. Na
počítači sme mohli vidieť veľmi ilustrovanú prezentáciu a tiež
hvezdáreň v Roztokoch spolu s ubytovacou budovou. Podelil sa s nami
o informácie, ktoré sme doteraz nevedeli a možno aj mnohých podnietil, aby
sa v budúcnosti venovali hviezdam.
Dominika Varcholová, 8. ročník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter