Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pre bystré hlavy

<p>žiacka knižnica v ZŠ Mlynská Stropkov sa opäť stala miestom kde sa
stretli žiaci na zaujímavej súťaži. Tentoraz nešlo o čítanie. Školské
stredisko záujmovej činnosti pripravilo pre nich súťaže zamerané na
logické myslenie, pohotovosť a vytrvalosť. V priebehu dvoch popoludní
žiaci lúštili osemsmerovky a sudoku. Je potešujúce, že sa do súťaže
prihlásili aj žiaci z nižších ročníkov a nedali sa zahanbiť svojim
starším spolužiakom. Všetci lúštitelia pracovali naplno a snažili sa
dosiahnuť čo najlepší čas. Rýchlosť myslenia najlepších lúštiteľov
bola obdivuhodná. Spomedzi 40 súťažiacich sa najlepšie darilo týmto
žiakom:
Lúštenie osemsmeroviek:
Kategória 3. – 4. ročník: Zuzana Čintalová 4. A, Daniela Džupinová
4, A, Lívia Vaškaninová 4. A, Mária Bujdošová 4. A
Kategória 5. – 6. ročník: 1. Adela Fečková 6. B, Jakub Fečko 6. B,
2. Mária Šmajdová 5. C, 3. Boris Boršč 6. B
Najlepší lúštitelia sudoku:
Kategória 3. – 4. ročník: 1. Zuzana Čintalová 4. A, 2. Patrik
Šujeta 4. B
Kategória 5. – 9. ročník: 1. Zuzana Vašková 8. C, 2. Dominik Haško
6. C, 3. Laurencia Bajcurová 6. A
Aj v tejto súťaži najlepší jednotlivci boli odmenení diplomami a vecnými
cenami. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri
zaujímavých aktivitách.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter