Pre bystré hlavy

<p>žiacka knižnica v ZŠ Mlynská Stropkov sa opäť stala miestom kde sa
stretli žiaci na zaujímavej súťaži. Tentoraz nešlo o čítanie. Školské
stredisko záujmovej činnosti pripravilo pre nich súťaže zamerané na
logické myslenie, pohotovosť a vytrvalosť. V priebehu dvoch popoludní
žiaci lúštili osemsmerovky a sudoku. Je potešujúce, že sa do súťaže
prihlásili aj žiaci z nižších ročníkov a nedali sa zahanbiť svojim
starším spolužiakom. Všetci lúštitelia pracovali naplno a snažili sa
dosiahnuť čo najlepší čas. Rýchlosť myslenia najlepších lúštiteľov
bola obdivuhodná. Spomedzi 40 súťažiacich sa najlepšie darilo týmto
žiakom:
Lúštenie osemsmeroviek:
Kategória 3. – 4. ročník: Zuzana Čintalová 4. A, Daniela Džupinová
4, A, Lívia Vaškaninová 4. A, Mária Bujdošová 4. A
Kategória 5. – 6. ročník: 1. Adela Fečková 6. B, Jakub Fečko 6. B,
2. Mária Šmajdová 5. C, 3. Boris Boršč 6. B
Najlepší lúštitelia sudoku:
Kategória 3. – 4. ročník: 1. Zuzana Čintalová 4. A, 2. Patrik
Šujeta 4. B
Kategória 5. – 9. ročník: 1. Zuzana Vašková 8. C, 2. Dominik Haško
6. C, 3. Laurencia Bajcurová 6. A
Aj v tejto súťaži najlepší jednotlivci boli odmenení diplomami a vecnými
cenami. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri
zaujímavých aktivitách.
Alžbeta Gojdičová

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter