Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prázdninová lienka pri cirkevnej škole

So zámerom odbremeniť nielen rodičov, ale aj zmysluplne vyplniť čas
deťom vo veku od 6 do 10 rokov, zorganizovala naša katolícka škola už
3. ročník dvojtýždňového prázdninového denného tábora, tentoraz pod
názvom Prázdninová lienka.

Takmer 40 detí – Lienok – z cirkevnej, ale aj iných škôl, napriek
nepriaznivému počasiu prežilo vo veľkom spoločenstve zaujímavé
chvíle – skautské hry, eRko-tance, športové hry v telocvični školy,
súťaže, ručné práce, návštevu stropkovských hasičov, jazdu na koni
u p. Becheru a nezabudnuteľnú dobrodružnú noc v škole. Zmysel takýchto
aktivít vidíme v tom, že deti sa nenútenou formou učia žiť vo väčšom
spoločenstve, učia sa navzájom rešpektovať, pomáhať si, zabávať sa,
byť jednoducho dobrým kamarátom „v čase i nečase“. Navyše si tak
vytvárajú pozitívny a takmer rodinný vzťah ku škole, ktorý im počas
školského roka pomáha v prirodzenom duchovnom i vzdelanostnom raste a
rozvoji.
Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka CZŠ sv. Petra
a Pavla

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter