Prázdninová lienka pri cirkevnej škole

So zámerom odbremeniť nielen rodičov, ale aj zmysluplne vyplniť čas
deťom vo veku od 6 do 10 rokov, zorganizovala naša katolícka škola už
3. ročník dvojtýždňového prázdninového denného tábora, tentoraz pod
názvom Prázdninová lienka.

Takmer 40 detí – Lienok – z cirkevnej, ale aj iných škôl, napriek
nepriaznivému počasiu prežilo vo veľkom spoločenstve zaujímavé
chvíle – skautské hry, eRko-tance, športové hry v telocvični školy,
súťaže, ručné práce, návštevu stropkovských hasičov, jazdu na koni
u p. Becheru a nezabudnuteľnú dobrodružnú noc v škole. Zmysel takýchto
aktivít vidíme v tom, že deti sa nenútenou formou učia žiť vo väčšom
spoločenstve, učia sa navzájom rešpektovať, pomáhať si, zabávať sa,
byť jednoducho dobrým kamarátom „v čase i nečase“. Navyše si tak
vytvárajú pozitívny a takmer rodinný vzťah ku škole, ktorý im počas
školského roka pomáha v prirodzenom duchovnom i vzdelanostnom raste a
rozvoji.
Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka CZŠ sv. Petra
a Pavla

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter