Pravopisná olympiáda 2013

<p>ABC Centrum voľného času, Metodické oddelenie pri ZŠ Mlynská a
Školský úrad v Stropkove. Dňa 30.4.2013 uskutočnili Pravopisnú
olympiádu pre žiakov základných škôl okresu Stropkov. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách. V I. kategórii si zmerali svoje pravopisné vedomosti
žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ a v II. kategórii zápolili žiaci 8. a
9. ročníka ZŠ. Diktáty súťažiacich hodnotila porota v zložení:
predsedníčka poroty – Mgr. Viera Poláková – ZŠ Mlynská Stropkov,
členky poroty – PhDr. Martina Lukáčová CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove a Mgr. Alena Grešlíková ZŠ s MŠ Bukovce. Výsledky
v jednotlivých kategóriách a ročníkoch sú nasledovné.
I. kategória – 5.-7. ročník ZŠ
1. Kristína Hubinská – ZŠ Mlynská, Šimon Lukáč – CZŠ sv. Petra a
Pavla
2. Mária Tvrdiková – CZŠ sv. Petra a Pavla, Veronika Vatehová – CZŠ
sv. Petra a Pavla
3. Viktória Kitľanová – CZŠ sv. Petra a Pavla
II. kategória – 8.- 9. ročník ZŠ
1. Timea Frajtková – ZŠ Hrnčiarska
2. Martina Tvrdiková – CZŠ sv. Petra a Pavla
3. Natália Renčková -CZŠ sv. Petra a Pavla
Vyhodnotenie podľa ročníkov
5 .ročník:
1. Mária Tvrdiková – CZŠ sv. Petra a Pavla
2. Anastázia Bobáková -ZŠ Hrnčiarska
3. Natália Gondeková – CZŠ sv. Petra a Pavla
6. ročník:
1. Veronika Vatehová – CZŠ sv. Petra a Pavla
2. Paula Rusnáková – ZŠ Mlynská, Kristína Vageľová – ZŠ s MŠ
Havaj
3. Lucia Ďurišová – ZŠ Mlynská, Adriána Sodivarová – ZŠ
Konštantínova, Rastislav Homza – ZŠ s MŠ Bukovce
7. ročník:
1. Kristína Hubinská – ZŠ Mlynská, Šimon Lukáč – CZŠ sv. Petra a
Pavla
2. Viktória Kitľanová – CZŠ sv. Petra a Pavla
3. Jana Oroszová – ZŠ Konštantínova
8. ročník:
1. Natália Renčková – CZŠ sv. Petra a Pavla
2. Miroslava Jurčišinová – ZŠ s MŠ Havaj
3. Aneta Fečková – ZŠ s MŠ Kolbovce, Viktória Špavelková – ZŠ
s MŠ Havaj, Lucia Mačugová – ZŠ Konštantínova
9. ročník:
1. Timea Frajtková – ZŠ Hrnčiarska
2. Martina Tvrdiková – CZŠ sv. Petra a Pavla
3. Frederika Šlangová – CZŠ sv. Petra a Pavla
Blahoželáme víťazom a úspešným žiakom!
Mgr. Zlata Bodnárová, ABC CVČ Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter