Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posledný zvonček na gymnáziu

Piatok a ešte k tomu 13-teho… Pre niekoho nešťastný deň… Ale naši maturanti, študenti IV. A a oktávy, ho očakávali a tešili sa naň. Piatok 13. máj 2022 bol totiž deň, keď poslednýkrát zasadli do lavíc vo svojich triedach. V podstate sa od začiatku štúdia tešili na túto chvíľu. Medzitým sa popasovali so zvládaním vedomostí a nespočetnými domácimi úlohami. Práve tento ročník zasiahla aj pandémia na takmer dva roky. Ale stihli čo to aj zo študentského života – uchaľák, dva školské plesy, 1 školský a 1 triedny výlet, veľa prestávok, či voľných hodín v oddychovej zóne, ktorú si vytvorili vlastnými rukami. A hlavne – veľa srandy cez prestávky, či voľné hodiny.

klub

Ráno v deň D ich čakali tematicky vyzdobené triedy, ktoré si užili na nespočetné fotenie. Strávili 3 hodiny s triednymi učiteľkami PhDr. Belovežčíkovou a Mgr. Kasardovou, zaspomínali si na svoje plány, predstavy a zhodnotili, do akej miery sa ich očakávania naplnili. Po oficiálnej rozlúčke s pedagogickým zborom v klubovni školy, príhovorom žiaka Ľuboslava Hmurčíka i riaditeľky školy PaedDr. Jecuškovej, osobne poďakovali všetkým svojim učiteľom. Riaditeľka školy ocenila žiakov Dominika Senaja, IV. A za vzornú reprezentáciu školy na rôznych súťažiach, Samuela Sokola, IV.A za super výsledok na externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (predbehlo ho necelé percento 0,4 % maturantov Slovenska), a Mareka Miltáka, IV.A za inovatívny prínos vo vyučovaní informatiky. Potom prišla na rad harmonika a spev a rozlúčka so spolužiakmi vo všetkých triedach, spoločné foto pred budovou gymnázia. Spev sa po meste ozýval ešte dlho potom, veríme, že si to užili.

iv.a

oktava

Po akademickom týždni pristúpia už s plnou vážnosťou k zelenému maturitnému stolu, kde zúročia svoju prácu za celé štúdium. Prajeme im šťastnú ruku pri žrebovaní maturitných zadaní.
Dovidenia naši milí štvrtáci, o chvíľu aj maturanti a absolventi Gymnázia v Stropkove.


PhDr. Tatiana Belovežčíková
Foto: Andrej Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter