Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pomôž svojej ZŠ Breznica a chráň prírodu

obrazekV čase, keď naša
spoločnosť produkuje čoraz väčšie množstvo odpadu, je namieste položiť
si otázku – „Čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou
nevyhnutne potrebovali a ktoré sa pre nás po zahodení stávajú bezcenným
odpadom?“

Jedným z riešení je zapojenie sa do separovaného zberu odpadu. Podstata
separovaného zberu spočíva vtom, že pri separovanom zbere sa nepotrebná vec
nepovažuje za odpad, ale druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať –
opäť použiť. Toto bolo aj hlavnou myšlienkou súťaže „ Pomôž svojej
škole a chráň prírodu“ od firmy MILK – AGRO, s.r.o. pri pestovaní
environmentálnych návykov u žiakov pre lepšiu budúcnosť. Žiaci našej
školy zbierali hliníkové viečka a tetrapak s logom SABI od októbra
2008 do apríla 2009. Celkové nazbierané množstvo v gramoch v prepočte
na jedného žiaka školy udávalo poradie v jednotlivých kategóriách. Naša
ZŠ Breznica v kategórii B1 – tetrapak (zariadenie do 200 žiakov)
vyzbierala pekné 9. miesto. Škola získala nákupnú poukážku v hodnote
199,16 € (6000,- Sk) a každý žiak dostal peňaženku s kľúčenkou
s logom, lietajúci tanier a pero. Poukážku sme využili na nákup
magnetických tabúľ s príslušenstvom. Zapojením sa do tejto súťaže sme
sa spoločne usilovali zlepšiť kvalitu nášho života a našich budúcich
generácií. Už teraz sa naši žiaci tešia na budúci ročník tejto
súťaže, kedy prispejú k ochrane životného prostredia zberom hliníkových
viečok a škatúľ z mlieka tetrapak.
„Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný
k životnému prostrediu.“
Mgr. Jana Smolková, riaditeľka ZŠ Breznica a
koordinátor súťaže

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter