Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poľovníci medzi žiakmi

<p>V posledné júnové dni školského roka sa žiaci 5. a 6. ročníka
stropkovských základných škôl Konštantínova a Mlynská zúčastnili
v priestoroch MsKS prednášky k mesiacu poľovníctva. Od lektora p. G.
Foťka a tajomníka OKO SPZ J. Husára sa dozvedeli informácie o celoročnej
starostlivosti, ochrane, zakrmovaní, ale aj selektívnom odstrele lesnej zveri.
Prednáška sa u žiakov stretla s veľmi pozitívnym ohlasom a preto bola
o pár dní odprezentovaná v spolupráci s riaditeľmi ZŠ Bukovce M.
Blichom a ZŠ Havaj A. Paličkom aj na týchto školách. Keďže sa takéto
akcie stretávajú v širšej verejnosti s kladnými odozvami, chceli by sa
členovia osvetovej komisie OKO SPZ a organizátori týchto akcií M. Smetanka a
M. Hudák poďakovať všetkým zúčastneným za ich úspešný priebeh.<br>
<strong>Martin Smetanka</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter