Poďme čítať maličkým

<p>Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každý rok
štvrtý októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej ulici
v Stropkove dňa 24. októbra 2011 pripravila zaujímavé podujatie
v školskej knižnici. Zapojili sa žiaci všetkých ročníkov a prežili
veľmi zaujímavý deň so svojimi vyučujúcimi.

<p>Hlavnou časťou oslavovaného dňa bolo čítanie zaujímavej knihy od
autorky Gabriely Futovej – Dokonalá Klára. Jednotlivé triedy navštevovali
školskú knižnicu, kde sa stretli staršie ročníky s mladšími. Deviataci
čítali prvákom, ôsmaci druhákom, siedmaci čítali piatakom, šiestaci
tretiakom a štvrtákom čítali vyučujúce. Bol to príbeh malej prváčky
Kláry a jej prvé skúsenosti so školou. Príbehy boli nápadité, vtipné,
lákavé ale i dobrodružné. Starší spolužiaci sa svojej úlohy čitateľov
zhostili veľmi zručne. Čítali plynule, nahlas, striedali sa pri čítaní,
snažili sa dej stupňovať a dramatizovať. Tí mladší počúvali so
záujmom, reagovali smiechom na vtipné alebo im známe príhody zo života
v škole. Záver každého čítania patril školskej psychologičke, ktorá sa
zúčastnila celého podujatia a kládla o prečítanom výstižné otázky pre
mladších ale i starších poslucháčov. Reagovali pohotovo, správne a
premyslene.
Po prečítaní príbehov sa jednotlivé triedy odobrali do jednej z tried, kde
mali za úlohu na výkres ilustrovať časť prečítanej knižky. Po
prečítaní celej knižky tak vznikla nádherná ilustrácia knihy Dokonalá
Klára v prevedení našich čitateľov.
Takto ilustrovanú knižku sme odovzdali človeku, ktorému bezpochyby patrí a
určite urobí radosť – spisovateľke pre deti Gabriele Futovej, s ktorou
sme boli celé doobedie elektronicky v kontakte cez skype. Našu činnosť
virtuálne pozorovala, povzbudzovala a odpovedala na veľa zvedavých otázok.
Priblížila v detskom ponímaní priebeh tvorby kníh od autora
k čitateľovi, porozprávala o novej pripravovanej knihe, o svojich
školských časoch, živote a popriala našej školskej knižnici veľa
zanietených čitateľov.
Popoludnie strávili v knižnici žiaci zo školského klubu detí, ktorí
pracovali s druhou časťou knihy Dokonalá Klára. Táto časť obsahuje
dramatizáciu príbehu o Voňavej Jelke na CD nosiči. Tak si žiaci vypočuli
rozprávku a v závere pomocou rozprávkových postavičiek z divadielka
zdramatizovali vypočutú rozprávku. Patril im veľký potlesk od
spolužiakov.
Týmto zaujímavým a tvorivým vyučovaním v našej školskej knižnici sme
chceli ukázať žiakom, čo všetko môže knižnica poskytnúť, pripraviť
ich na každodenný život. Každý zo zúčastnených žiakov mal pekné
zážitky a určite si veľa poučného z podujatia odniesol. Veľkým
potešením pre čitateľov školskej knižnice bol peňažný dar od pani
riaditeľky na nákup nových knižiek v hodnote 100€.
Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter