Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

POĎAKOVANIE

Žiaci a zamestnanci Gymnázia Stropkov sa zapojili do projektu HorebPET,
ktorý zberom PET vrchnákov, ktoré nepotrebujeme, pomáha tým, ktorí to
potrebujú. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom a
priateľom gymnázia a ZŠ Konštantínova v Stropkove, ktorí zber podporujú.
Všetci, ktorí chcú pomôcť, zberné miesto nájdu na prízemí ZŠ
Konštantínova.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter