Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po stopách našich predkov v meste

Súčasťou vzdelávania na školách je aj regionálna výchova, ktorá sa
zaoberá hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom nášho
národa. Nadobúda v edukačnom procese čoraz väčšie uplatnenie a potrebu
rozvíjať deti podnetmi z okolia, zároveň sa podieľa na všestrannom
rozvoji osobnosti žiakov a vedie k zvýšeniu národného povedomia žiakov,
k citovému vzťahu k svojmu bydlisku, obci, regiónu, vlasti. Veľkým
prínosom edukácie sú vlastivedné vychádzky, ktoré sú u žiakov veľmi
obľúbené a majú aj významný motivačný charakter. Aj naši tretiaci a
štvrtáci si vybrali slnečný februárový deň na expedíciu mestom s heslom
„Historické potulky mojím mestom“ alebo „Po stopách našich predkov
v meste“. A že to bola ozajstná expedícia, svedčí aj prítomnosť
mestského historika Mgr. Ľ. Šmajdu, ktorý nás sprevádzal známymi i menej
známymi zákutiami mesta. Jeho prítomnosť a skvelý výklad umocňovali
zážitky žiakov celého putovania. Dominantami bádania boli historické
skvosty mesta, akými sú Kláštorný kostol Najsv.Trojice, Sanktuárium
Najsvätejšieho Tela Pána, Kaštieľ.
Žiaci sa aktívne zapájali do výkladu a zvedavé otázky boli dôkazom ich
veľkého záujmu. A čo im tento deň dal? Niekoľko postrehov našich žiakov
na tento deň:
Dozvedela som sa, že v našom Sanktuáriu sa nachádza druhý
najväčší barokový oltár na Slovensku.
(Angelka R.)
Zaujalo ma aj to, že v Stropkove istý čas žil P.O.Hviezdoslav,
ktorý tu hľadal svojich predkov.
(Šimon G.) Kedysi
dávno tu bolo postavených len 10 domov a teraz je to veľké
mesto.
(Tamia V.) Bolo to pre mňa poučné a
pútavé, tak som to hneď rozprával aj mojim rodičom. Určite rád by som si
takýto deň ešte zopakoval.
(Filip S.) Najviac sa mi
páčilo rozprávanie sprievodcu o hrobkách.
(Oliver Š.)
Už viem, že kostol františkánov bol postavený v r.1675 a
založený poľskými rehoľníkmi.
(Šimon B.) Viedol
nás múdry historik, ktorý nám povedal veľa o histórii
Stropkova.
(Jakub B.) Dozvedela som sa, že pod
kaštieľom sú hrobky a že hrad aj hradby kedysi zhoreli.

(Aurika V.) Naučila som sa veľa vecí, ktoré som doteraz
nevedela.
(Ninka B.) Zaujalo ma rozprávanie
o podzemnej chodbe. Mohli by ju opäť postaviť?
(Nelka Š.)
Zistil som, čo som nevedel. (Adam Č.)
Pod naším kostolom sú 3 hrobky, ktoré boli
vykradnuté.
(Liana P.) Zaujímavé bolo pre mňa
spoznanie erbu rodiny Petheovcov.
(Dominika G.)
Samotné reakcie a zážitky našich detí sú pre nás dôležitým záväzkom,
preto si vážme všetko, čo nám zanechali naši predkovia. Je dôležité
poznať zvyky a kultúru iných národov, ale ťažko ju pochopí ten, kto
nepozná a neváži si zvyky a kultúru vlastného národa.
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Mgr. Daniela Šlangová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter