Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po stopách histórie…

Aj v školskom roku 2008/2009 pripravili učitelia dejepisu na ZŠ Mlynskej
v Stropkove pre svojich žiakov MESIAC HISTÓRIE. Táto zaujímavá a
u žiakov veľmi obľúbená akcia sa začala exkurziou žiakov 9. ročníkov
do Vojenského múzea, na Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku a na
pamätník Dukla dňa 16. 10. 2008.

Exkurzie sa zúčastnilo 88 deviatakov pod vedením pedagógov a to: Mgr.
Flešárovej E., koordinátorky ŠSZČ Gojdičovej A., Mgr. Ličkovej A. a Mgr.
Rusnákovej M. Každoročne organizujeme tento dejepisný výlet pri
príležitosti výročia KDO. Aj keď nám veľmi neprialo počasie a pre hustú
hmlu sme na veži nič nevideli, vynahradil nám to pán sprievodca svojím
odborným výkladom. Jeho rozprávanie bolo síce plné faktografických
údajov, dátumov a pojmov, ale sme radi, že ho obohatil aj mnohými
zaujímavými príbehmi nielen z bojov o priesmyk, ale aj z čias svojej
mladosti i autentickým filmom. Preto mu na konci jeho pútavého rozprávania
patril zaslúžený potlesk. Pamiatku obetí tejto vojnovej operácie o Duklu
sme si všetci uctili minútou ticha a položením kytice na pamätník. Po
návšteve Dukly sme sa presunuli na ďalšie miesto nášho dejepisného
výletu, a to do Vojenského múzea vo Svidníku. Čakala nás tu pani
sprievodkyňa, ktorá nás previedla múzeom a podala nám ďalšie zaujímavé
informácie týkajúce sa bojov v našom regióne nielen počas II., ale aj I.
svetovej vojny. Mali sme možnosť prezrieť si vojnovú muníciu, množstvo
fotografií a iných autentických exponátov. Najväčší dojem však v nás
všetkých zanechal dokumentárny vojnový film z bitky pri Kursku. Autenticitu
čierno-bieleho filmu umocnil aj originálny komentár v ruskom jazyku. Po
absolvovaní prehliadky v múzeu sme si prezreli vystavenú bojovú techniku
v areáli múzea a uctili si padlých vojakov na pomníku zapálenou sviečkou.
Domov sme sa vrátili plní nezabudnuteľných dojmov. MESIAC HISTÓRIE na
našej škole pokračuje ďalšími zaujímavými dejepisnými akciami. Pre
žiakov 6. ročníka je pripravená návšteva Vlastivedného múzea
v Hanušovciach n/T, siedmaci sa už tešia na návštevu Solivaru pri
Prešove, múzea v Prešove i židovskej synagógy. Nezabúdame ani na našich
piatakov, ktorých čaká Múzeum ľudovej architektúry vo Svidníku a
v jarných mesiacoch žiaci 8. ročníka absolvujú dejepisný výlet do
Kremnice a Banskej Štiavnice. A prečo to všetko? Pretože v prvom rade
poznávaním regionálnej a národnej histórie sa u žiakov formuje národné
povedomie a patriotizmus. Vďaka tomu žiaci skôr pochopia aj podstatu
svetových dejín.
Mgr. Rusnáková M., vedúca PK D-Z-OV

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter