Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po dvojmesačných prázdninách sa opäť otvorili brány škôl

V utorok sa opäť otvorili brány materských, základných a stredných
škôl v okrese.

V ZŠ na Mlynskej ulici privítali na začiatku školského roka aj
41 prváčikov, ktorí boli rozdelení do dvoch tried. Hlávky usilovných
včeličiek (1. A) zdobil veľký červený kvet, usilovné mravce (1. B) boli
dekorované kvetom žltým. Žiaci aj pedagógovia školy sa zhromaždili na
školskom ihrisku. Len niekoľko dní pred začiatkom školského roka vytvoril
riaditeľ školy na trávnatej ploche veľký nápis VITAJTE, ktorý udrel do
očí najmä pri pohľade z väčšej výšky. „Pri
príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2008/2009 by som vás
chcel čo najsrdečnejšie privítať. Pre každého z nás je to niečo nové,
ale hlavne pre našich prváčikov, ktorí sa už určite tešia na novú pani
učiteľku, resp. pána učiteľa, na nové triedy, na nových kamarátov,
učebnice. Dostanú sa do sveta písmen a čísel. Som presvedčený, že sa
vám v tom svete bude veľmi páčiť. Chcem medzi nami privítať aj žiakov,
ktorí k nám prišli z iných škôl do piateho ročníka. Pre každého
z nás to bude niečo nové a aj pani učitelia majú novinky, ktoré pre nich
pripravil nový školský zákon a budú sa s nimi musieť popasovať.
V nedeľu bolo krásne evanjelium o hospodárovi a jeho robotníkoch.
Hospodár im dal svoje talenty a po čase, keď sa vrátil, prvý robotník svoj
talent zdvojnásobil, druhý takisto a tretí so svojim talentom neurobil nič.
My sa budeme všemožne snažiť nájsť vo vás tie vaše skryté talenty a
znásobovať ich. Dovoľte mi na prahu nového školského roka zaželať vám
veľa úspechov, radosti, šťastia, zdravia, porozumenia, aby nám ten úsmev a
elán vydržal počas celého školského roka.“
Týmito slovami
sa žiakom a učiteľom prihovoril riaditeľ školy Ing. Michal Jancura. Potom
sa už prváčikovia so svojimi učiteľmi odobrali do tried, ktoré sa skveli
čistotou, nápaditými farebnými maľbami na stenách, novotou voňali aj
lavice a veľká tabuľa. Privítanie prváčikov bolo bezpochyby
nezabudnuteľným zážitkom aj pre ich rodičov, ktorí svoje ratolesti
sprevádzali až do tried.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter