Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pieseň pre Sv. Otca

Neodmysliteľnou súčasťou
májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov je v ostatných rokoch aj
spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre
Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove
v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov.

23. mája 2018 sa v priestoroch divadelnej sály MsKS konal už jej
23. ročník, ktorý začal slávnostnou svätou omšou v Sanktuáriu
Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. Hlavným celebrantom a vzácnym hosťom bol
Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb PhD., kanonik Košickej arcidiecézy,
predseda komisie pre posvätný rád a ministéria. Po milom úvodnom slove
postupne vzdalo úctu Svätému Otcovi Františkovi 48 súťažiacich
z 18 cirkevných škôl. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení:
Mgr. E. Zacharová – predsedníčka a členky: Mgr. M. Polohová a Mgr. M.
Prusáková. Aj tento ročník zhodnotila vysoko pozitívne vzhľadom na
neustále stúpajúcu kvalitu speváckych talentov, ako i organizácie
súťaže. Svedčí o tom tiež umiestnenie spevákov v jednotlivých
pásmach, keď nikto neodišiel bez ceny a diplomu.
Našu CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove reprezentovali Angelka Renčková (I.
kat.), Terezka Bujdošová (II. kat.), Emka Maťašová (III. kat.) a spevácke
duo Emka Maťašová a Laura Šlangová (IV. kat.). V prvých troch
kategóriách si dievčence vyspievali zlato a v poslednej striebro, a to aj
zásluhou pedagógov – Mgr. D. Šlangovej, Mgr. Š. Perátovi a Mgr. Z.
Petriľákovej, ktorí ich na súťaž pripravovali. Tešíme sa spolu s nimi a
veríme, že sú povzbudením aj pre ďalších, ktorí by chceli spevom
vyjadriť svoju vieru a oddanosť Svätej Cirkvi.
Spoločenstvo CZŠ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter