Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pedagóg a žiak Prešovského samosprávneho kraja zo Spojenej školy vo Svidníku

<p>Prešovský samosprávny kraj už po siedmykrát udeľoval v pondelok
15. júna 2015 ocenenia pre najaktívnejších a najúspešnejších
pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.<br>
Ocenenie – plaketu Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región,
prevzala aj Ing. Jana Drábová zo Spojenej školy vo Svidníku (rodáčka
z Vyšnej Olšavy), od predsedu PSK Mudr. Petra Chudíka. Ocenenie – plaketu
Lux Mentium – Svetlo poznania, získal Patrik Hnát, žiak 3. ročníka
študijného odboru Obchodná akadémia zo Spojenej školy vo Svidníku, od
podpredsedu PSK Mudr. Petra Obrimčáka. Ing. Jana Drábová je od vzniku
Obchodnej akadémie vo Svidníku už 20 rokov pevným pilierom v oblasti
ekonomického vzdelávania. Svojou obetavou a tvorivou pedagogicko-výchovnou
prácou viedla celú generáciu mladých ľudí, ktorí sa úspešne umiestnili
na vysokých školách a v praktickom živote. Ako vedúca metodického útvaru
ekonomických predmetov aktívne prispieva k zavádzaniu inovatívnych metód
vo výučbe, podieľa sa na tvorbe metodických materiálov a publikačnej
činnosti, čo prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania na škole.
Pripravuje žiakov na regionálne a celoslovenské odborné súťaže. K jej
skvelým úspechom patrí v posledných rokoch príprava žiakov na Olympiádu
Mladý účtovník, ktorú organizuje Slovenská komora certifikovaných
účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s. žilina. Jej žiak Patrik
Hnát získal 1. miesto v regionálnom kole, a tým bol najlepší Mladý
účtovník Prešovského a Košického kraja za rok 2015. V celoštátnom
kole sa umiestnil na 4. mieste a zaradil sa medzi 15 TOP Mladých
účtovníkov na Slovensku v oblasti podvojného účtovníctva a
daňovníctva. Významne prispela k rozvoju činnosti cvičných firiem na
škole, ich výbornej prezentácii na mnohých medzinárodných a súťažných
prehliadkach a veľtrhoch. Iniciatívne sa podieľala na realizácii
regionálnych prehliadok cvičných firiem a študentských spoločností,
ktoré prispeli šíreniu dobrého mena školy, okresu a kraja. Dobré nápady
zrealizovala v študentskej spoločnosti BIOlife, v rámci programu neziskovej
organizácie Junior Achievement Slovensko. V krajskej prehliadke SOČ boli
žiaci úspešnými riešiteľmi.<br>
Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou, optimizmom a kreatívnosťou. Jej
osobitný a špecifický prístup prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej
generácie, nielen o výborný odborný rast, ale aj o morálny a mravný
rozvoj mladých ľudí.<br>
<strong>-jd-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/26-pedagog-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/26-pedagog-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter