Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pasovanie prvákov

Vo štvrtok 26.10.2017 sa na ZŠ Konštantínova v Stropkove uskutočnila
milá udalosť – PASOVANIE PRVÁKOV za žiakov školy. Hlavnými
účinkujúcimi boli pán riaditeľ Mgr. Róbert Jankanič a naši najmenší
žiačikovia – prváčikovia. V úvode pasovačky p. riaditeľ vyskúšal
žiakov, čo sa už v škole naučili. Žiaci ochotne a pohotovo odpovedali na
otázky, za čo ich starší spolužiaci odmenili potleskom. Po previerke
vedomostí sa začala najvážnejšia časť celej udalosti a to, samotné
pasovanie žiakov. Akt pasovania vykonal p. riaditeľ priložením maxi ceruzky
na rameno pasovaného žiaka a vyslovil pasovaciu formulku, ktorá pozostávala
z mena žiaka a slov … “pasujem ťa za žiaka našej školy!” Po tomto
obrade nasledoval spoločný sľub prvákov, v ktorom vyslovili túžbu stať
sa dobrými žiakmi našej školy. Po ňom čakalo žiakov príjemné sladké
prekvapenie.
Od tohto okamihu čaká našich prváčikov dlhá cesta za poznaním, na ktorej
im želáme veľa radosti, pohody a spokojnosti z dobre vykonanej práce. Nech
sa vám vaše predstavy a sny o škole splnia!
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter