Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pasovanie prvákov v ZŠ Konštantínova

Pre deti je nástup do školy významným a nezabudnuteľným zážitkom.
Ocitli sa v novom a neznámom prostredí a aj keď sa do školy pripravujú už
dlho pred septembrom, prvé dni sú pre všetkých výnimočné. Zrazu je okolo
nich veľa nových ľudí, majú veľa nových povinnosti, pravidiel…Nová
etapa života je prelomová a pamätná. Aby na toto neopakovateľné obdobie
zostali krásne spomienky, čakal na prváčikov slávnostný deň. Dňa 25.10.
2018 sa stali všetci prváci Základnej školy na Konštantínovej ulici
v Stropkove skutočnými žiakmi.
Pasovanie prváčikov nie je iba taká ľahká udalosť. Všetkých preskúšal
pán riaditeľ Mgr. Róbert Jankanič. Na ľahšie, ťažšie, dokonca aj
zložité otázky vedeli rýchlo a pohotovo odpovedať všetci. Týmto splnili
prvú úlohu, po ktorej nasledoval sľub prváka, sľúbili, že sa budú
správať tak, ako sa na správneho žiaka patrí. Následne pristúpili
k slávnostnému obradu. „Pasujem ťa za žiaka našej
školy,“
znela pasovacia formulka, ktorú vyriekol pri každom
žiakovi pán riaditeľ. Aby tento deň bol ešte výnimočnejší, všetkých
už žiakov školy pozvali pani učiteľky triedne do cukrárne na oslavu.
Zákusok a malinovka, so spoločným posedením bol ten správny koniec
krásneho a nezabudnuteľného dňa prváčikov – už žiačikov.
My triedne učiteľky spolu s ostatným pedagógmi a vedením našej školy sme
zložili svoj sľub – vytvoriť žiakom dobrý vzťah ku škole,
k vzdelaniu, kde budú môcť tvorivo pracovať, rozvíjať sa a byť v nej
šťastné.
Želáme všetkým našim prvákom – žiakom, aby sa im všetky krásne
predstavy a túžby o škole splnili, našli si dobrých kamarátov a aby spolu
s vedomosťami zažili v škole veľa novej radosti z objavovania.
-ak-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter