Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Pasovanie prvákov na ZŠ Mlynská v Stropkove

<p><strong>„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa.
Tak ako vždy v tom čase, pasovanie prvákov začína
sa zase.“</strong></p>

<p>V pondelok 16.novembra 2015 sa na našej škole konala významná udalosť
v živote našich prváčikov. Naši najmladší zažili „Pasovanie
prvákov“.<br>
Na ZŠ Mlynská 697/7 v Stropkove sa stalo už každoročnou tradíciou, že
prváčikovia sú slávnostnou pasovačkou prijímaní do cechu školského.<br
/>
Slávnostná pasovačka začala veselým pochodom mažoretiek, bývalých
žiačok štvrtého ročníka, ktorý mal na začiatku navodiť príjemnú
atmosféru a zbaviť prváčikov počiatočnej trémy. Potom všetkých
prítomných privítal pán riaditeľ Mgr. Peter Gombár. Po privítaní pána
riaditeľa sa slávnosť mohla začať.<br>
Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky
čas strávený v školských laviciach naučili. A veru, predviedli sa
v plnej paráde. Za pomoci básní, piesní a pohybovo tanečných kreácií
prešli každou vyučovacou hodinou. Všetci prítomní, rodičia, starí
rodičia, pani učiteľky, mladší kamaráti, ale aj spolužiaci z vyšších
tried prvácke výkony odmeňovali potleskom.<br>
Po vystúpení prvákov nasledoval slávny prvácky sľub a prvácka hymna. Po
nej prišla dlho očakávaná chvíľa ,,pasovania prváčikov“. Pán
riaditeľ Mgr. Peter Gombár pasoval veľkou ceruzkou všetkých našich
prváčikov. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali od svojej
triednej učiteľky ,,Pasovací list“. Po pasovaní za žiaka našej školy
každý prváčik dostal na záver sladkú odmenu.<br>
Teraz už prvákov čaká kopec roboty, musia sa naučiť všetky písmenká a
čísla, aby vedeli správne čítať a počítať. želáme im, aby bolo
učenie pre nich zábavou.<br>
Veríme, že ,,Pasovanie prvákov“ bola pre nich udalosť, na ktorú tak skoro
nezabudnú. Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala
v očiach detí veľa radosti a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.<br
/>
Našich prváčikov si už nikto nemôže pomýliť so škôlkarmi. Už sú to
oficiálni školáci a žiaci prvého ročníka na ZŠ Mlynskej 697/7
v Stropkove. Pasovanie za prváka je zodpovedná úloha, ktorú všetci
zvládli na jednotku.<br>
<strong>Mgr. Mydlová, Mgr. Olčaková, Mgr. Vidiščáková, triedne učiteľky
1.A, 1.B, 1.C</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/48-prvaci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/48-prvaci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/48-prvaci-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/48-prvaci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter