Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pasovanie prvákov na ZŠ Mlynská v Stropkove

Na ZŠ Mlynská v Stropkove sa stalo už každoročnou tradíciou, že
prváci sú slávnostne pasovaní do cechu školského. Tak to bolo aj vo
štvrtok 25. októbra 2018, kedy sa konala na našej škole významná
udalosť. Naši najmladší žiaci boli slávnostne pasovaní a stali sa z nich
skutoční školáci prváci.

Prvácka pasovačka sa začala veselou pesničkou „Tešíme sa do školy“
a slávnostným nástupom prváčikov, ich triednych učiteliek a
vychovávateliek. Celou pasovačkou prvákov sprevádzal škriatok Hups zo
šlabikára a jeho pomocníci.
V úvode sa prváčikom a ich rodičom prihovorila pani zástupkyňa Mgr.
Aurélia Vidiščáková. Po jej príhovore prváci všetkým prítomným
rodičom, starým rodičom a pani učiteľkám ukázali, čo všetko sa
v škole za ten čas naučili. Recitovali básničky o písmenkách,
číslach, zmyslových orgánoch, spievali veselé pesničky a dokonca
rozprávali po anglicky. Nakoniec si zacvičili pri detskej pohybovej riekanke.
Veru bolo toho dosť. A takto nás previedli všetkými vyučovacími
predmetmi.
Po vystúpení prvákov nasledoval slávnostný prvácky sľub. Po ňom prišla
dlho očakávaná chvíľa „Pasovanie prváčikov.“ Pani zástupkyňa Mgr.
Aurélia Vidiščáková pasovala veľkou ceruzkou všetkých našich
prváčikov. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali od svojej
triednej učiteľky „Pasovací list“. Po pasovaní čakala na prváčikov
sladká odmena v podobe čokoládovej torty.
Veríme, že pasovanie prvákov bolo pre všetkých radostnou udalosťou, na
ktorú tak skoro nezabudnú. Želáme im, aby učenie bolo pre nich zaujímavé
a zábavné, pretože ich čaká ešte veľa práce.
Našich prváčikov si už teraz nikto nemôže pomýliť so škôlkarmi,
pretože sú to už oficiálni žiaci našej školy, skutoční veľkí prváci.
Pasovanie za prváka je zodpovedná úloha, ktorú všetci zvládli na
jednotku.
Triedne učiteľky I.A, I.B, I.C

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter