Páračky a pirohy v materskej škole

<p>Je málo spoločenstiev alebo ľudí, ktorí ešte zachovávajú ľudové
zvyky a tradície. To neplatí o materskej škole na Ul. A. Hlinku
v Stropkove. 16. novembra 2011 v dopoludňajších hodinách sme deťom
priblížili zvyky a obyčaje, ktoré siahajú do histórie. Boli súčasťou
života obyvateľov a boli neodmysliteľnou súčasťou dlhých zimných
večerov. Vďaka babke Pašeňovej z Oľšavky a nášmu folklórnemu krúžku
pod vedením p. uč. Dziakovej a Červeňákovej sme deťom porozprávali
o perí, jeho využití a previedli páranie peria. Nechýbalo ani vystúpenie
našich tanečníkov a nakoniec bola hostina ako sa patrí – pirohy.
Do budúcna nás čaká ešte veľa zaujímavých aktivít, ktoré sú spojené
s tradíciami a zvykmi a ktoré sú súčasťou nášho školského
vzdelávacieho programu.
kolektív MŠ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter