Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslobodenie obce Chotča

<p>27. novembra 2012 uplynulo 68 rokov od oslobodenia obce Chotča. žiaci
ZŠ si na tento deň pripravili projekt s názvom „Moja dedinka.“ Projekt
tvorili kresby a básne vlastnej tvorby. Súčasťou boli aj poznatky
z histórie. Našim ďalším výrobkom bol erb obce, symbolmi ktorého sú dve
časti pluhu – lemeš a čerieslo. Pred obecný úrad sme zavítali
s vencom, ktorý sme umiestnili k pamätnej tabuli. Starosta obce PhDr.
Štefan Radačovský nás milo privítal. Ocenil, že žiaci prejavili záujem
o históriu, z ktorej by sme sa mali všetci poučiť a vyvarovať sa
zbytočným omylom. V závere starosta obce vyjadril prianie, aby v obci,
krajine a na celom svete prekvital mier.
ZŠ Chotča

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter