Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslavy Mikuláša v Miňovciach

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí
medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani v sobotu 10. decembra,
aj k nám prišiel, aby potešil nielen detské srdiečka a rozdal im
balíčky, ale aj nás dospelých. Deti z materskej a základnej školy ho
privítali básničkami a pesničkami. Nechýbal ani krátky príhovor starostu
obce a občerstvenie.
Aj ženy z ÚŽS sa stretli, aby oslávili nielen sviatok svätého Mikuláša
pri chlebe so „šmaľcom“ a cibuľou, ale predovšetkým, aby ukázali nám
všetkým, aké krásne vianočne dekorácie, ozdoby a vence vytvorili. Ich
kreativitu, prácu sme obdivovali v sále obecného úradu, kde bola výstava
týchto vianočných dekorácií a vencov. Tu sme mohli ochutnať aj vianočné
pečivo, ktoré napiekli.
Za organizáciu tohto krásneho podujatia patrí poďakovanie pánu starostovi
M. Mojsejovi a poslancom obecného zastupiteľstva, pani učiteľkám z MŠ a
ZŠ za prípravu kultúrneho programu a ženám z ÚŽS Miňovce za výstavu
nádherných vianočných dekorácii, ozdôb, vencov a napečenie vianočného
pečiva.
-gasmo-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter