Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslávili sme Deň rodiny

<p>V priestoroch zariadenia Domu detí Božieho milosrdenstva, n.o. sme
v uplynulých dňoch privítali všetkých rodičov i ďalších príbuzných
našich klientov, aby sme spoločne oslávili Deň rodiny. Deti sa za
láskavosť a obetu chceli poďakovať všetkým, ktorí sa o nich doma
s láskou starajú a aj takto upriamiť pozornosť na hodnotu rodiny.<br>
Programom nás sprevádzali Janka a Dominika Čengerové, spolu so svojimi
ďalšími kamarátkami Zdenkou a Sabínkou Bujdošovými. Tieto ochotné
dobrovoľníčky v rámci projektu „žijeme hudbou“ deti podporovali počas
nácvikov, ladili ich spev a pripravili hudobný doprovod, aby sa deti pred
pozvaným obecenstvom mohli popýšiť krásnym kultúrnym programom.<br>
Po piesňach, poďakovaniach i obdarovaniach sme sa spoločne stretli
v záhradnom átriu, aby sme v oslave rodiny pokračovali pri príjemnom
letnom posedení a občerstvení.<br>
Za vydarený priebeh tohto krásneho dňa vďačíme aj podpore Nadácie VÚB a
jej zamestnankyni Ing. Ivetky Čengerovej.<br>
<strong>DDBM, n.o.</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/27-ddbm-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter