Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Open Days 2009 na Strednej odbornej škole

Predseda prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík dňa
15.10.1009 navštívil Strednú odbornú školu v Stropkove v rámci
Európskeho týždňa regiónov a miest OPEN DAYS 2009 „Tak chutí Európa,
tak chutí Prešovský kraj.“

V priestoroch SOŠ pripravili ochutnávku vybraných jedál
Karpatsko-duklianskeho regiónu, ukážky barmanského umenia a zručnosti
žiakov ako aj výstavku ľudovej tvorivosti stropkovského regiónu.
V úvode zástupkyňa riaditeľa Ing. Vandová Eva privítala vzácnych hostí
a zdôraznila, že je veľmi rada, že ich zriaďovateľ im dal tú česť, že
sa ocitli medzi jedenástimi vybranými školami, keď žiaci môžu predviesť
svoje kuchárske a barmanské umenie. Všetci prítomní mohli tieto jedlá a
nápoje aj ochutnať.
Na stoloch sa objavili jedlá charakteristické aj pre Poľsko, Ukrajinu,
Českú Republiku a iné európske krajiny. Žiaci školy stáli pri stoloch a
ponúkali jedlá.
Návštevníci tohto podujatia mali možnosť hlasovať za jedlá, ktoré
vystihujú tradičnú chuť Prešovského kraja.
V našom mesta hlasovali predovšetkým za „mačanku, pirohy, nalešníky,
lokše a bobáľky.“
Poďakovanie patrí predovšetkým vedeniu školy, žiakom, majsterkám
odborného výcviku a všetkým tým, čo len akýmkoľvek malým dielom
prispeli k tomu, aby sa tento deň vydaril.
V rámci kultúrneho programu vystúpil súbor Stropkovčan, ktorý spríjemnil
atmosféru sprevádzajúcu toto podujatie.
SOŠ Hlavná 6

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter