Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Olympionici v angličtine

<p>Dňa 1. decembra 2015 sa na Gymnáziu v Stropkove uskutočnilo školské
kolo 26. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho
23 študentov od sekundy až po študentov maturitného ročníka.
Zastúpených bolo päť kategórií, a to: 1A: sekunda, 1B: kvarta, 2A:
1.-2. ročník, kvinta a sexta, 2B: 3.-4. ročník a oktáva, 2C2: anglofónni
žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách alebo v inej krajine,
v ktorej vyučovacím jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a bol
ukončený v období od školského roku 2005/2006 .<br>
Školské kolo otvoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý. V komisii ďalej
pracovali PhDr. Tatiana Belovežčíková, Mgr. Ingrid Zakovičová a Ing. Jozef
Beňo. Súťaž mala dve kolá, v prvom kole všetci absolvovali písomný
test, ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania
s porozumením a počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len
traja najlepší v každej kategórii (prípadne štyria v kategórii 2A, ak
išlo o rovnaký počet bodov z písomného testu). Ústna časť pozostávala
z dvoch úloh: práce s obrázkami, ktoré bolo potrebné opísať alebo
zostaviť z nich príbeh, a zároveň diskutovať na danú tému. Študenti sa
popasovali s úlohami statočne a tu je konečné poradie:<br>
<strong>Kat. 1A:</strong> 1. miesto: Gonos Gregor (sekunda), 2. miesto:
Sekeľová Kornélia (sekunda).<br>
<strong>Kat. 1B:</strong> 1. miesto: Zakovičová Barbora (kvarta), 2. miesto:
Patakyová Kristína (kvarta).<br>
<strong>Kat. 2A:</strong> 1. miesto: Vašš Filip (I.A), 2. miesto:
Šafranková Daša (II.B), 3. miesto: Ševc Lukáš (II.A).<br>
<strong>Kat. 2B:</strong> 1. miesto: Guman Róbert (IV.B), 2. miesto:
Vašková Zuzana (III.A), 3. miesto: Jobková Klara (III.A).<br>
<strong>Kat. 2C2:</strong> 1. miesto: Cichá Caroline Olivia (I.B).<br>
Študenti na prvých troch miestach boli odmenení diplomami. Víťazi
v každej kategórii postupujú na obvodné kolá, ktoré sa uskutočnia
13. 1. 2016 (pre kategórie 1A,1B) a 14. 1. 2016 (pre kategórie 2A, 2B,
2C2). Držíme im palce a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii nášho
gymnázia.<br>
<strong>PhDr. Tatiana Belovežčíková</strong><br>
<strong>Vedúca predmetovej komisie CJ</strong><br>
<strong>Autor fotografií: Ing. Andrej Belovežčík</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/51-anglictina-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter