Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Olympiáda zo Sj a literatúry, kategória „C“- obvodné kolo – ZŠ Mlynská

Dňa 15.11. 2016 ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Olympiády zo Sj a
literatúry -9. ročník, kategória „C“ / 8. a 9. ročník/ za okres
Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 8 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ
s MŠ Kolbovce, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ
sv. Petra a Pavla a Gymnázium Stropkov. Olympiádu slávnostne otvoril
riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár, za prítomnosti odbornej
zamestnankyne školského úradu Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej
komisie bola Mgr. Viera Poláková- ZŠ Mlynská, členmi boli PhDr. Martina
Lukáčová- CZŠ sv. Petra a Pavla a Mgr. Božena Pecúchová- ZŠ s MŠ
Havaj. Súťaž mala tri častí. Prvá časť pozostávala z písomnej /
písanie testu/ druhá časť z transformácii textu a tretia časť bola
ústna.
Vyhodnotenie:
1. miesto: Lívia Andrejovská – ZŠ Mlynská
2. miesto: Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a Pavla
3. miesto: Dominik Ivančo – CZŠ sv. Petra a Pavla
Víťazi v tejto kategórii dostali šekové poukážky v hodnotách – 14,
10, 6 eur a diplomy. ZŠ Mlynská sa zúčastní krajského kola v Prešove.
Víťazom obvodného kola olympiády srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter