Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Olympiáda v anglickom jazyku na Gymnáziu v Stropkove

Olympiáda v angličtine vstúpila do 29. ročníka a dňa 20. novembra
2018 sa uskutočnilo školské kolo aj na Gymnáziu v Stropkove. Do súťaže
sa zapojilo 26 žiakov a súťažili v troch kategóriách. Olympiáda má
2 časti – písomnú a ústnu. V písomnej časti sa preveruje slovná
zásoba, gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.
Ústna časť pozostáva z práce s obrázkami a dialógu.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii nášho
gymnázia vo vyšších kolách.
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Výsledky:

Kategória 2A Kategória 2B Kategória 2C2
Gregor Gonos, kvinta Filip Vašš, IV.A Caroline Olivia Cichá, IV.B
Sára Polivková, II.B Sebastián Skirka, oktáva Bibiána Motyková, oktáva
Šimon Kolcun, kvinta Križanovský Radovan, III.A
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter