Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Október – mesiac úcty k starším v Breznici

„Starých ľudí si treba vážiť každý deň, nielen
v októbri. Treba si ich vážiť, pomáhať im a ľúbiť ich, kým sú
tu…zaslúžia si to,“
aj takéto slová zazneli z úst
starostu Slavomíra Brendzu v príhovore na slávnostnom posedení pre starých
rodičov.

V živote človeka sú chvíle, keď uvažuje a hodnotí svoju životnú
cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, radosť so smútkom. Míňajú sa
roky, dni sa striedajú s aktivitou i oddychom, so súčasnosťou
i spomienkami. Ani sa nenazdáme a staroba je tu.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré prežili starí, či prastarí
rodičia. Jedni majú deti i vnúčatká pri sebe, iní zas ďaleko… A tak
sa v kultúrnom dome zišli tri generácie – deti, rodičia, ktorí
priviedli svoje ratolesti, a starí rodičia, ktorí boli pozvaní na
„slávnosť“ …
Deti z MŠ a ZŠ v Breznici spolu so svojimi učiteľkami uvili pre všetkých
skôr narodených krásnu kyticu, do ktorej vložili tančeky, básne, piesne,
scénky. Deti pre svoje babky i dedkov nachystali darčeky. Chceli im urobiť
radosť, potešiť ich, rozosmiať…všetko sa podarilo a viacerým sa na
tvári objavili slzy radosti.
Pre všetkých starkých pripravila obec Breznica spolu poslancami i terénnou
sociálnou pracovníčkou darček i milé pohostenie a zabaviť ich prišli
členovia FS Stropkovčani.
S vďakou patria všetkým slová piesne: „Babička aj ty dedko,
ste naše – naše všetko. Veľmi vás ľúbime, vždy na vás myslíme,
buďte nám stále zdraví…“

Ďakujeme!
Ľubica Gonosová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter