Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 16. januára 2019 sa v CVČ vo Svidníku konal 29. ročník
olympiády v anglickom jazyku. Našu školu vzorovo reprezentovali žiaci
Sebastián Luberda zo 7. A triedy (kategória 1A) a Mária Smetanková
z 9. A (kategória 1B). Obidvaja súťažiaci získali za okres Stropkov vo
svojej kategórii 1. miesto a postupujú na krajské kolo olympiády spolu
s Claudiou Amy Cichou z 9. A, ktorá v kategórii 1C postupuje priamo na
krajské kolo.
V celkovom hodnotení sa Sebastián v konkurencii súťažiacich z okresov
Stropkov a Svidník umiestnil na 2. mieste a Mária na 1. mieste.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole!
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter