Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ocenili víťazov olympiád 2008

Minulý piatok sa v divadelnej sále Mesta Stropkov uskutočnila
slávnostná akadémia pri príležitosti odovzdávania cien víťazom
obvodných kôl olympiád za rok 2008. Podujatie zorganizovalo ABC Centrum
voľného času v spolupráci so Školským úradom.

Po privítaní hostí a úvodných príhovoroch mohli ocenení žiaci
sledovať ukážky karate, potom už nasledovalo ocenenie víťazov matematickej
olympiády. Ďalším spestrením programu bolo vystúpenie rómskeho
tanečného krúžku, po ňom na pódium vystúpili víťazi biologickej a
chemickej olympiády. Divákom sa predstavil aj akrobatický krúžok ABC CVČ,
potom boli ocenení víťazi geografickej olympiády. Deti mohli sledovať aj
ukážky sebaobrany, po ktorých nasledovalo ocenenie víťazov Pytagoriády.
Kultúrnou bodkou za celým podujatím bolo vystúpenie krúžku moderného
tanca a mažoretiek.

Víťazi obvodných kôl olympiád 2008:

Matematická olympiáda kategória Z5, Z9 a Z6, Z7

Kategória – Z5 – 1. Barbora Bilaninová (CZŠ sv. P
a P), 2. Matúš Kokinda (OGY), 3. Andrea Madejová (ZŠ Havaj) a Daniel
Petruňo (ZŠ Komenského Medzilaborce).
Kategória Z9 – 1. Viliam Jobko (ZŠ Konštantínova),
2. Zuzana Libáková (ZŠ Komenského Medzilaborce), 3. Dávid Grešlík (ZŠ
Bukovce).
Kategória Z6 – 1. Matej Rudžik (ZŠ Lomné), 2. Diana
Maruščáková (OGY) a Karol Krabač (ZŠ Radvaň n/ Laborcom), 3. Ján Kurty
(ZŠ Hrnčiarska) a 3. Maroš Miľo (ZŠ Mlynská).
Kategória Z7 – 1. Matúš Prokopič (OGY), 2. Peter
Maleš (ZŠ Konštantínova), 3. Maroš Vašš (ZŠ Konštantínova).

Pytagoriáda P3, P4, P5 a P6, P7, P8

Kategória P3 – 1. Ján Cap (ZŠ Konštantínova),
2. Denisa Beriková (ZŠ Konštantínova), 3. Matúš Kotora (ZŠ
Miňovce).
Kategória P4 – 1. Šimona Tomková (ZŠ Mlynská),
2. Adam Krehlík (ZŠ Mlynská), 3. Andrej Majer (ZŠ Hrnčiarska).
Kategória P5 – 1. Filip Maleš (ZŠ Konštantínova),
2. Eva Rusinková (CZŠ sv. P a P).
Kategória P6 – 1. Matej Rudžik (ZŠ Lomné) 2. Natália
Jankaničová (ZŠ Konštantínova).
Kategória P7 – 1. Matúš Prokopič (OGY), 2. Veronika
Fabiánová (OGY), 3. Marek Kopčák (ZŠ Bukovce).
Kategória P8 – 1. Pavol Dziak (ZŠ Bukovce).

Geografická olympiáda I, H, G, F, E

Kategória – I 1. Slavomíra Cichá (OGY), 2. Simona
Kirešová (ZŠ Komenského Medzilaborce), 3. Róbert Guman (ZŠ Mlynská),
Filip Skala (ZŠ Mlynská) a Lukáš Prusák (ZŠ Mlynská).
Kategória H – 1. Barbora Bujdošová (ZŠ
Konštantínova), 2. Simona Čengerová (ZŠ Konštantínova), 3. Alex Rusnák
(ZŠ Mlynská).
Kategória G – 1. Matúš Prokopič (ZŠ Konštantínova),
2. Maroš Vašš (ZŠ Konštantínova), 3. Boris Kimák (ZŠ
Konštantínova).
Kategória F – 1. Timea Geciová (ZŠ Konštantínova),
2. Valér Bedroň (ZŠ Konštantínova), 3. Pavol Dziak (ZŠ Bukovce).
Kategória E – 1. Monika Pecuchová (ZŠ Havaj),
2. Magdaléna Šimková (CZŠ sv. P a P), 3. Daniel Guzi (ZŠ Mlynská).

Biologická olympiáda Kategórie C, D, E

Kategória C – 1. Lenka Kopčáková (ZŠ Bukovce),
2. Marián Kmiť (ZŠ Konštantínova), 3. Dávid Grešlík (ZŠ Bukovce),
Adriána Dobošová (ZŠ Bukovce) a 3. Valéria Štefancová (ZŠ Havaj).
Kategória D – 1. Kristína Šmajdová (ZŠ Bukovce),
2. Veronika Marčišinová (ZŠ Mlynská), 3. Erik Bartko (ZŠ Bukovce).
Kategória E
Botanika – 1. Simona Antošová (ZŠ Kolbovce) a Viktória
Bučková (ZŠ Bukovce), 2. Kristína Šmajdová (ZŠ Bukovce), 3. Štefánia
Bučková (ZŠ Bukovce).
Zoológia – 1. Mária Božiková (ZŠ Kolbovce),
2. Jaroslava Čaklošová (ZŠ Bukovce), 2. Diana Čaklošová (ZŠ Bukovce),
3. Veronika Krajníková (CZŠ sv. P a P).
Geológia – 1. Pavol Dziak (ZŠ Bukovce), 2. Róbert
Majurník (ZŠ Bukovce).

Chemická olympiáda

kategória DZ 1. Martin Džopko (ZŠ Konštantínova),
2. Monika Gornalová (ZŠ Konštantínova), 3. Monika Pecuchová (ZŠ
Havaj).

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter