Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodné kolo Pytagoriády

<p>V dňoch 16. 3. a 17. 3. 2014 sa konali obvodné kolá 36. ročníka
Pytagoriády v kategóriách P3, P4, P5, P6, P7, P8. Organizátorom bolo CVČ
ako súčasť ZŠ Konštantínova 1751/64. Súťaž slávnostne otvorila
riaditeľka ZŠ Konštantínova Mgr. Tatiana Spišáková a žiakom sa
prihovorila aj pani Šmajdová. Pytagoriáda je jednou z najmasovejších
súťaží. V prví deň súťažilo 105 a v druhý deň 84 žiakov
z 15 škôl okresov Stropkov a Medzilaborce. Odpovede žiakov hodnotili
odborné poroty v zložení: pre P3 až P5 – predsedníčka Mgr. L.
Bujdošová a členky Mgr. D. Suchaničová, Mgr. D. Šlangová, pre P6 až
P8 – predseda Ing. M. Jancura a členovia Mgr. V. Micenko a Ing. J.
Antolová.<br>
Výsledky jednotlivých kategórií:<br>
P3 – 1. miesto R. Vojček – ZŠ Konštantínova SP, 1. miesto R.
Front – ZŠ Miňovce, 2. miesto M. Puhák – CZŠ sv. Petra a Pavla SP,
3. miesto A. Ličková – ZŠ Mlynská SP.<br>
V kategórii bolo celkovo sedem úspešných riešiteľov.<br>
P4 – 1. miesto P. Džopko – ZŠ Konštantínova SP, 1. miesto T.
Bejda – ZŠ Duchnovičová ML, 2. miesto L. M. Ivančo – ZŠ Mlynská SP,
3. miesto J. Sasarak – CZŠ sv. Petra a Pavla SP.<br>
V kategórii bolo celkovo deväť úspešných riešiteľov.<br>
P5 – 1. miesto P. Bobak – ZŠ Hrnčiarska SP, 2. miesto E.
Fečková – ZŠ Turany SP, 3. miesto B. Komanová – ZŠ Duchnovičová
ML.<br>
V kategórii boli celkovo traja úspešní riešitelia.<br>
P6 – 1. miesto O. Babinský – ZŠ s MŠ Bukovce, 2. miesto T.
Lopatová – ZŠ Duchnovičová ML, 3. miesto S. Sokol – ZŠ
Konštantínova SP.<br>
V kategórii bolo celkovo šesť úspešných riešiteľov.<br>
P7 – V kategórii nebol žiadny úspešný riešiteľ.<br>
P8 – 1. miesto K. Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj, 2. miesto – B.
Zakovičová – OGY, 3. miesto J. Gonos – OGY.<br>
V kategórii boli celkovo štyria úspešní riešitelia.<br>
Úspešní riešitelia na prvých troch miestach získali diplomy a darčekové
poukážky na nákup kníh.<br>
<strong>-aa-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter