Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodné kolo dejepisnej olympiády v ZŠ Mlynská

<p>Prednedávnom ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Dejepisnej
olympiády – 7. ročník, za okresy Stropkov a Medzilaborce. Do súťaže sa
zapojilo 9 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ
Bukovce, ZŠ Konštantínova, CZŠ sv. Petra a Pavla, Gymnázium Stropkov, ZŠ
s MŠ Kolbovce a ZŠ Duchnovičová Medzilaborce. Olympiádu slávnostne
otvoril riaditeľ ZŠ Mlynská Mgr. Peter Gombár. Predsedom obvodnej komisii
bola Mgr. Marianna Rusnáková, členmi boli: Mgr. Elena Vasilková, Mgr.
Jarmila Fedoríková a Mgr. Andrea Gonosová. Okresného kola sa zúčastnili
žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach.
Súťaž pozostávala v riešení didaktických, monotematických testov.
Každá čiastková správna odpoveď mala hodnotu jedného bodu. Časový limit
pre vyriešenie úloh testu bol maximálne 90 minút. Úspešným riešiteľom
bol žiak, ktorý dosiahol min. 60 bodov.<br>
Vyhodnotenie:<br>
Kategória F- 6. ročník: 1. miesto – Matej Bujdoš – CZŠ sv. Petra a
Pavla<br>
2. miesto – Daniela Luberdová – ZŠ Mlynská<br>
3. miesto – Terézia Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj<br>
Kategória E – 7. ročník: 1. miesto – Marek Bujdoš – ZŠ
Konštantínova<br>
2. miesto – Viktor Mačuga – ZŠ Konštantínova<br>
3. miesto – Lívia Andrejovská – ZŠ Mlynská<br>
Kategória D – 8. ročník: 1. miesto – Paula Rusnáková – ZŠ
Mlynská<br>
2. miesto – Samuel Sitkanič – ZŠ Konštantínova<br>
3. miesto – Kristína Vageľová – ZŠ s MŠ Havaj<br>
Kategória C – 9. ročník: 1. miesto – Júliana Kundrátová – ZŠ
Duchnovičová ML<br>
2. miesto – Jožka Vandová – ZŠ Mlynská<br>
3. miesto – Dominik Šmajda – ZŠ Mlynská<br>
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách 14,10, a 6 eur a diplomy.<br>
<strong>CVČ ZŠ Mlynská</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-dejepisna-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter