Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Obvodné kolo chemickej olympiády

<p>Dňa 26. marca 2015 sa konalo obvodné kolo 51. ročníka Chemickej
olympiády v kategórii D. Organizátorom bolo CVČ ako súčasť ZŠ
Konštantínova 1751/64. Súťaž slávnostne otvorila pani M. Šmajdová. Do
súťaže sa zapojilo 11 žiakov z piatich škôl obvodu Stropkov a
Medzilaborce. Všetci súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. Odpovede
žiakov hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka RNDr. S.
Smetanková, členky Ing. B. Kačurová a Ing. D. Vatraľová.<br>
Výsledky:<br>
1. miesto Nikola Hrubá – ZŠ Konštantínova Stropkov<br>
2. miesto Juliana Kundrátová – ZŠ Duchnovičova Medzilaborce<br>
3. miesto Viktória Kitľanová – CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov<br>
Úspešní riešitelia na prvých troch miestach získali diplomy a darčekové
poukážky na nákup kníh. Postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční
23. apríla 2015.<br>
<strong>-aa-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/17-cheo-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/17-cheo-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter