Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Nové podoby spolupráce

V rámci spolupráce medzi Mládežníckym domom kultúry (MDK) v Rzeszowe
a ZUŠ F. Veselého v Stropkove sa uskutočnilo stretnutie mladých
výtvarníkov v meste Rzeszow dňa 10. 12. 2008. Skupinka žiakov
výtvarného odboru mala možnosť obohatiť svoje výtvarné skúsenosti
o novú výtvarnú techniku – batikovanie. Vďaka ústretovosti riaditeľa
MDK pána B. Tomczáka a predovšetkým pani Agaty Kwiatkowskej, ktorá viedla
celodennú lekciu batikovania, mohli naši žiaci uplatniť svoje výtvarné
cítenie a talent prostredníctvom spomínanej techniky. Výsledné výtvarné
práce boli ocenené diplomami. Obidve zúčastnené strany prejavili záujem a
túžbu pokračovať v ďalšej spolupráci vo výtvarnom odbore.
-ZUŠ-

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter