Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nové bývanie pre vtáčatá

<p>žiaci 4. ročníka Základnej škole na Konštantínovej ulici v Stropkove
v rámci predmetu pracovné vyučovanie spolu s rodičmi zhotovili vtáčie
búdky z dreva a vhodného odpadového materiálu. Zhotovili búdky prenosné,
závesné, z plastovej fľaše i škatule od topánok. Vedia, že o vtáčiky
v zimnom období je potrebné postarať sa. Ak vtáčatá objavia kŕmidlá
naplnené vtáčími pochúťkami, prichádzajú v čoraz väčších kŕdľoch
na bohatú hostinu. O potrebe ochraňovať našu prírodu si vyrobili aj veľmi
kreatívne projekty, ktoré si zavesili na chodbe školy. Svoje búdky si
rozvešali do areálu školy a pravidelne im budú dopĺňať vtáčími
pochúťkami až do príchodu jari.<br>
<strong>Triedna učiteľka IV.B</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-vtacata.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-11/45-vtacata.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter