Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Noc v škole so súťažou – Čo vieš o Európe?

<p>Ako triedu nás napadla myšlienka o takomto geografickom popoludní
s prespatím v škole. V priestoroch školy sme sa zišli o 17.00 hod. a
pripravili si potrebné veci. Neskôr sme sa navečerali a pustili sa do
pozerania prezentácií. Tie sme pozorne pozerali, lebo od nich sa odvíjali
nasledujúce úlohy. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch tímov – A a B.
Jeden člen z každej skupiny si vytiahol lístok, na ktorom bol napísaný
štát. Ďalej nasledovali otázky o danom štáte. Bolo sedem kôl. V každom
kole bolo položených päť súťažných otázok, ako napríklad povedať
hlavné mesto štátu, z viacerých vecí vybrať charakteristické pre
vytiahnutý štát, povedať prezidenta štátu, zakresliť štát na slepej
mape na interaktívnej tabuli a vybrať správnu vlajku. Družstvo, ktoré
získalo viac bodov, dostalo tortu. Po týchto zábavných súťažiach sme si
išli trochu zašportovať do školskej telocvične. Neskôr sme už len
oddychovali pri pozeraní filmov. Táto akcia sa nám veľmi páčila, a chceli
by sme to ešte určite zopakovať.<br>
<strong>žiaci 8. B. ZŠ Konštantínova v Stropkove</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/22-europa-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/22-europa-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter