Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neznámy svet hmyzu na Spojenej škole vo Svidníku

<p>V dňoch 22. a 23. septembra 2015 prebiehal na našej škole biologický
výchovno-vzdelávací program spojený s výstavou fotografií „Neznámy
svet hmyzu“. Túto výstavu makrofotografií, ktorú pre nás pripravili
členovia Klubu nezávislých fotografov, zastúpení aj našim učiteľom Ing.
Dušanom Ignácom, mohli návštevníci obdivovať od začiatku školského
roka.<br>
<strong>Mária Makutová</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-hmyz-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter