Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ NA ZŠ MLYNSKÁ

„REMESLÁ MAJÚ
BUDÚCNOSŤ“

V dňoch 13.11.2017 až 16.11.2017 prebiehal na ZŠ Mlynská v Stropkove
netradičný týždeň vyučovania pod názvom REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ, do
ktorého boli zapojení žiaci 5. až 9. ročníka našej školy.

V rámci tohto týždňa pripravili pedagógovia školy (Ing. Juhasová,
Mgr. Cimbalová, Ing. Zajtková) v spolupráci s vedením školy netradičné
vyučovanie s rôznym tematickým zameraním pre žiakov jednotlivých
ročníkov. Tieto aktivity boli pripravené v rámci Národného Projektu
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP na ZŠ, do ktorého
sa zapojila naša škola v tomto školskom roku. Pretože dňa 1. apríla
2015 nadobudol účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní s cieľom
umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť
uplatniteľnosť žiakov ZŠ a absolventov stredných odborných škôl na trhu
práce, sme sa rozhodli pripraviť pre žiakov takéto netradičné
vyučovanie.
Kreatívne činnosti žiakov začali už v pondelok. V tento deň sa žiaci
8. ročníka pod vedením Ing. Zajtkovej zúčastnili návštevy súkromnej
firmy Kmiť s.r.o., v ktorej sa oboznámili s prevádzkou a výrobou šnúrok,
horolezeckých lán, … A nielen to. Veľmi zaujímavá bola pre účastníkov
tejto akcie aj výroba vitráží, detaily práce so sklom a následne s kovom.
Naši ôsmaci si priniesli z exkurzie nielen zaujímavé poznatky a
skúsenosti, ale majitelia firmy p. J. Kmiť a p. A. Kmiťová ich obdarovali
malými darčekmi.
V utorok pokračovali v aktivitách žiaci 7. ročníka a pod pedagogickým
dozorom Mgr. Cimbalovej navštívili prevádzku P.S. Europlasty v Stropkove. Aj
oni mali možnosť zoznámiť sa s nepretržitou výrobou v tomto podniku,
ktorá je zameraná na výrobu plastových nádob rôzneho druhu pre
potravinársky a iný priemysel. Taktiež so spracovaním materiálu,
z ktorého sa tieto výrobky určené pre trh vyrábajú.
Ďalšou plánovanou aktivitou tohto dňa bol Workshop, ktorý pripravila Ing.
Juhasová (konal sa v náhradnom termíne), v ktorom si žiaci 8. a
9. ročníka overili svoje zručnosti z obrábania dreva a kovov a to
sústruženie dreva a kovov, rezanie dreva, frézovanie dreva, brúsenie dreva.
Cieľom workshopu bolo pomocou stavebníc sústruhov na drevo, sústruhov na
kov, priečnej píly, brúsky, frézy na drevo vyrobiť zaujímavé výrobky.
Boli to krásne vysústružené ihličnaté stromčeky, snehuliaky, postavy, či
iné vyrezané vianočné ozdoby…
Streda patrila dievčatám 5. a 6. ročníka, ktoré sa venovali starému
stropkovskému remeslu a to výrobe, pečeniu a zdobeniu medovníkov.
Šiestačky pod vedením našej bývalej kolegyne Ing. Kačmárovej v školskej
jedálni vyrobili podľa starodávnej receptúry cesto na medovníky, ktoré
v spolupráci s kuchárkami ŠJ upiekli. Následne pod odborným okom
pedagogičky svoje výtvory zdobili a vyšperkovali ich do najmenších
detailov. Medovníkovými výrobkami potom odmenili svojich pedagógov,
spolužiakov a taktiež reprezentovali školu na súťaži Včely a včelári
očami detí.
Ani štvrtok nezaostával v počte aktivít, ktoré boli pre žiakov
pripravené. Dievčatá 8. a 9. ročníka realizovali svoje nápady spolu
s Ing. Juhasovou v dielni na kov, kde pod odborným vedením p. MÁŠE –
Emília Rudincová, vyrábali výrobky zo skla a kovu technikou TIFFANY-
VITRÁŽ. Výsledkom ich dopoludňajšej činnosti boli krásni anjelici,
ktorými určite potešia svojich najbližších pod vianočným stromčekom.
Tejto zaujímavej aktivity sa zúčastnila aj zástupkyňa Školského úradu
pri OŠaK Stropkov Mgr. Šmajdová.
Vyvrcholením celotýždňovej činnosti NETRADIČNÉHO TÝŽDŇA NA ZŠ
MLYNSKÁ bol štvrtok a akcia pripravená pre žiakov 9. ročníka pod názvom
DEŇ PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE. V tento deň prijali naše pozvanie
12 zástupcovia SŠ a SOŠ Prešovského a Košického kraja, ktorí
navštívili našu školu a prezentovali možnosti štúdia a svoje študijné
odbory. Pre deviatakov boli vytvorené pracovné skupiny zo zástupcov
prezentovaných škôl a počas celého dňa mali možnosť v rámci ich
prezentácií zoznámiť sa s týmito školami (módna prehliadka, nealko
drinky, príprava slaných a sladkých dobrôt, mimoškolské aktivity
škôl,…). U žiakov 9. ročníka a zástupcov SŠ, SOŠ mala táto forma
predstavovania škôl veľmi pozitívny ohlas.
Všetky tieto aktivity, ktoré pripravila ZŠ Mlynská pre svojich žiakov
5. až 9. ročníka potvrdili staré príslovie, že REMESLO MÁ ZLATÉ DNO.
A nielen to. Formovanie žiakov pre budúce povolanie, to nie je len výber
školy v 9. ročníku, ale postupné zapájanie žiakov počas ich štúdia na
ZŠ do takýchto netradičných aktivít. Vďaka nim si žiaci rozšíria svoj
obzor, získajú nové poznatky, zručnosti a objavia v sebe schopnosti, ktoré
im určite pomôžu nájsť ten správny smer a vybrať si budúce povolanie.
Lebo študovať neznamená len sedieť nad knihami.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto atraktívnej akcie patrí
predovšetkým našim pedagógom Ing. Juhasovej, Ing. Zajtkovej, výchovnej
poradkyni Mgr. Cimbalovej, Ing. Kačmárovej a taktiež našim žiakom II.
Stupňa za vzornú reprezentáciu školy a úsilie, ktoré vynaložili pri
jednotlivých aktivitách.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter