Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ NA ZŠ MLYNSKÁ

„REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ“

V dňoch 26. až 30. novembra 2018 prebiehal na ZŠ Mlynská v Stropkove
už druhý ročník netradičného týždňa vyučovania pod názvom REMESLÁ
MAJÚ BUDÚCNOSŤ, do ktorého boli zapojení žiaci 5. až 9. ročníka
našej školy.

V rámci tohto týždňa pripravilo vedenie školy v spolupráci so svojimi
pedagógmi
(Mgr. Cimbalová, Ing. Juhasová, Ing. Zajtková, Ing. Jankaničová, Mgr.
Padová) netradičné vyučovanie s rôznym tematickým zameraním pre žiakov
jednotlivých ročníkov. Tieto aktivity boli pripravené v rámci Národného
Projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP na ZŠ, do
ktorého sa zapojila naša škola v minulom školskom roku. Pretože dňa
1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní
s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a
zvýšiť uplatniteľnosť žiakov ZŠ a absolventov stredných odborných
škôl na trhu práce, sme sa rozhodli opäť pripraviť pre žiakov túto
netradičnú formu vyučovania.
Kreatívne činnosti žiakov začali už v pondelok. V tento deň sa
dievčatá 8. ročníka pod vedením Ing. Zajtkovej zúčastnili návštevy
firmy JAKDUP s.r.o., v ktorej sa oboznámili s prevádzkou a výrobou
šnúrok, horolezeckých lán, … . A nielen to. Veľmi zaujímavá bola pre
účastníkov tejto akcie aj účasť pri výrobe vitráží, práce so sklom a
následne s kovom. Naši ôsmaci si priniesli z exkurzie nielen zaujímavé
poznatky a skúsenosti, ale majitelia firmy p. J. Kmiť a p. A. Kmiťová ich
obdarovali malými darčekmi.
Chlapci 8. ročníka pod vedením Mgr. Cimbalovej absolvovali exkurziu vo firme
PS Plasty s.r.o. v Stropkove. Aj oni mali možnosť zoznámiť sa
s nepretržitou výrobou v tomto podniku, ktorá je zameraná na výrobu
plastových nádob rôzneho druhu pre potravinársky a iný priemysel. Taktiež
so spracovaním materiálu, z ktorého sa tieto výrobky určené pre trh
vyrábajú. V tento deň pokračovali v kreatívnych workshopoch dievčatá
5. ročníka, ktoré pod vedením Mgr. Padovej vymýšľali a zhotovovali
pletené vlnené ozdoby pod vianočný stromček pre svojich najbližších.
Žiačky 9. ročníka pod vedením Ing. Juhasovej začali svoje aktivity
v keramikárskom workshope, v ktorom sa zoznámili s hrnčiarskym kruhom a
pracovali na výrobe zaujímavých výrobkov z hliny. Výsledkom ich celodennej
práce boli vianočné svietniky a ozdoby, ktoré po vyschnutí a vypálení
v hrnčiarskej peci budú ešte zdobiť a glazúrovať.
V utorok pokračovali v aktivitách chlapci 7. ročníka. Pod pedagogickým
dozorom Mgr. Cimbalovej navštívili prevádzku firmy Stroptel s.r.o.
v Stropkove a zoznámili sa s výrobou transformátorov, cievok pre
elektrotechnický priemysel, telekomunikácie,… Ďalšou realizovanou
aktivitou tohto dňa bola návšteva rezbárskej dielne p. Mušinského,
v rámci ktorej naši žiaci pod vedením Ing. Juhasovej mali možnosť
privoňať k rezbárskemu remeslu a k práci s drevom. Dievčatá
6. ročníka sa zase spolu so svojou učiteľkou Ing. Zajtkovou priučili
cukrárskemu remeslu a spoločnými silami napiekli rôzne druhy vianočného
pečiva, ktorými ponúkali svojich spolužiakov a pedagógov. Popýšili sa
slanými tyčinkami, vanilkovými rožkami a lineckými koláčikmi. Všetky
druhy chutili znamenite.
Streda na našej škole patrila chlapcom 9. ročníka a rezbárskemu workshopu.
Naše pozvanie prijal p. Mušinský a žiaci pod jeho vedením v spolupráci
s Ing. Juhasovou vyrábali krásne drevené výtvory. Nedali sa zahanbiť ani
žiačky 7. ročníka, ktoré pod vedením Ing. Jankaničovej zhotovovali
farebné vianočné ozdoby z látky a korálikov, ktorými následne ozdobili
priestory školskej jedálne a zborovňu pedagógov. Žiaci 7. ročníka sa
v tento deň zúčastnili exkurzie vo firme Repro s. r.o., kde pod vedením jej
riaditeľa Ing. Zakoviča mali možnosť sa zoznámiť s výrobou káblových
zväzkov.
Vo štvrtok bola naša škola ZŠ Mlynská organizátorom už 9. ročníka
obvodného kola technickej olympiády a preto tento deň patril tejto
aktivite.
Netradičný týždeň na ZŠ Mlynská v Stropkove sme ukončili DŇOM
PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE pre žiakov 9. ročníka. Pre tento deň sme vyhradili
N pavilón a privítali sme na pôde našej školy zástupcov 11 SOŠ
prešovského a košického kraja a gymnázia v Stropkove. Počas tohto dňa
mali naši deviataci možnosť zúčastniť sa prezentácií SOŠ a oboznámiť
sa s možnosťami štúdia a so študijnými odbormi na SŠ v našom
regióne.
Pre deviatakov boli vytvorené pracovné skupiny zo zástupcov prezentovaných
škôl a počas celého dňa mali možnosť v rámci ich prezentácií
zoznámiť sa s týmito aktivitami (módna prehliadka, výroba nealko drinkov,
príprava slaných a sladkých dobrôt, mimoškolské aktivity škôl, exkurzie,
zahraničné pobyty,… ). U žiakov 9. ročníka a zástupcov SOŠ mala táto
forma predstavovania škôl veľmi pozitívny ohlas.
Všetky tieto aktivity, ktoré pripravila ZŠ Mlynská pre svojich žiakov
5. až 9. ročníka potvrdili staré príslovie, že REMESLO MÁ ZLATÉ DNO.
A nielen to. Formovanie žiakov pre budúce povolanie, to nie je len výber
školy v 9. ročníku, ale postupné zapájanie žiakov počas ich štúdia na
ZŠ do takýchto netradičných aktivít. Vďaka nim si žiaci rozšíria svoj
obzor, získajú nové poznatky, zručnosti a objavia v sebe schopnosti, ktoré
im určite pomôžu nájsť ten správny smer a vybrať si budúce povolanie,
pretože študovať neznamená len sedieť nad knihami.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu tohto netradičného aktívneho
týždňa patrí predovšetkým našim pedagógom: výchovnej poradkyni Mgr.
Cimbalovej, Ing. Juhasovej, Ing. Zajtkovej, Ing. Jankaničovej, Mgr. Padovej.
Taktiež navštíveným firmám a p. Zakovičovi, p. Potomovi, p. Kmiťovi, p.
A. Glinskému, p. Mušinskému za ochotu prijať našich žiakov a za možnosť
navštíviť ich prevádzky a firmy. Taktiež našim žiakom II. stupňa za
vzornú reprezentáciu školy a úsilie, ktoré vynaložili pri jednotlivých
aktivitách počas netradičného týždňa vyučovania.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter