Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ NA ZŠ MLYNSKÁ

V dňoch 26. až 30. novembra 2018 ZŠ Mlynská Stropkov organizuje
v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a
kvality OVP na svojej škole už II. ročník akcie pod názvom NETRADIČNÝ
TÝŽDEŇ zameraný na tému REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ.

V rámci tohto netradičného týždňa pripravuje škola pre žiakov II.
stupňa množstvo jedinečných aktivít: odborné exkurzie do firiem a podnikov
zameraných na výrobu pre potravinársky a spotrebný priemysel (PS Europlast
Stropkov, Kmiť s.r.o. Stropkov, Stroptel s.r.o., Repro elektronik Slovakia
s.r.o.), propagáciu remesiel pomocou workshopov, ktoré budú realizované
v školských odborných učebniach (dielňa na kov a dielňa na drevo,
školská kuchynka,..) a v školskej jedálni.
Prostredníctvom pripravených exkurzií budú mať žiaci 7. až 9. ročníka
možnosť oboznámiť sa s fungovaním podnikov, firiem a ich výrobou. Vďaka
workshopom sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnia aktivít, pri ktorých si
vyskúšajú výrobu výrobkov z hliny na hrnčiarskom kruhu, ich vypálenie a
glazúrovanie. Ďalšie činnosti budú zamerané na výrobu produktov z dreva.
Dievčatá si vyskúšajú svoju zručnosť a kreativitu v školskej jedálni
pri pečení a zdobení vianočného pečiva, pri zhotovovaní vianočných
látkových ozdôb a vyrábať sa budú aj pletené vlnené vianočné darčeky
pre najbližších . Všetky tieto aktivity sú jedinečné a určite budú
prospešné pre budúcu orientáciu žiakov našej školy.
Vyvrcholením týchto akcií bude Deň profesijnej orientácie pre žiakov
9. ročníka , na ktorom budú zástupcovia 12-tich SŠ a SOŠ prešovského a
košického regiónu prezentovať svoju školu, možnosti štúdia a učebné
odbory.
ZŠ Mlynská Stropkov pomocou týchto kreatívnych akcií a činností ponúka
svojim žiakom okrem tradičného výchovno-vzdelávacieho procesu aj takúto
netradičnú formu vyučovania, ktorá je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Veď
nie nadarmo sa hovorí, že „REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ a teda aj „REMESLÁ
MAJÚ SVOJU BUDÚCNOSŤ.“
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter